Nadchodzące zmiany w podatku VAT w 2020 r.

26&28 listopada 2019 r. | Webinar
W październiku 2017 r. Komisja Europejska przedstawiła propozycję dotyczącą jednej z największych od ćwierć wieku reform podatku VAT (tzw. plan działania UE w sprawie VAT). Propozycja Komisji Europejskiej dotycząca podatku VAT ma na celu ulepszenie i zmodernizowanie systemu dla administracji publicznych i przedsiębiorstw i wpłynie głównie na firmy prowadzące działalność transgraniczną. Konsekwencje reformy są znaczące, złożone i dalekosiężne.

Głównym celem wniosku UE w sprawie VAT jest stawienie czoła transgranicznym oszustwom związanym z podatkiem VAT. W ramach planu działania UE w sprawie VAT 1 stycznia 2020 r. wejdę w życie istotne zmiany ("doraźne rozwiązania").

Dla przedsiębiorstw wymaga to przygotowań w zakresie:

 • zrozumienia nowych zasad
 • określenia wpływu na poszczególne modele biznesowe
 • ustanowienia procesów mających na celu zapewnienie zgodności z tymi przepisami
 • negocjowania z partnerami biznesowymi (tj. dostawcami, klientami) na temat nowych lub zmienionych umów.

Agenda

 • Przegląd najnowszych zmian
 • Doraźne rozwiązania w szczegółach
 • Transakcje w łańcuchu dostaw I alokacja dostaw „ruchomych”
 • Sprawdzenie numeru identyfikacyjnego VAT (NIP) w transakcjach transgranicznych
 • Prawidłowa i kompletna kwartalna deklaracja podsumowująca (EC Sales List)
 • Nowe przepisy dotyczące magazynów konsygnacyjnych
 • Pakiet e-commerce
 • Ostateczny system VAT – perspektywy na 1 stycznia 2022 r.

Prelegenci

 • Birgit Jürgensmann, Global Head of VAT & Indirect Tax
 • Bert Laman, Global VAT & Indirect Tax Group
 • Marine Cambolin, Global VAT & Indirect Tax Group
 • Thomas Pelzer, Global VAT & Indirect Tax Group

REJESTRACJA

Chcesz wiedzieć więcej?

Nasza wiedza

Tax 1 1600 per 500px.jpg

Podatki

Mazars jest globalną, zintegrowaną firmą obecną na największych rynkach świata. Dzięki naszej międzynarodowej obecności rozumiemy złożoność systemów podatkowych we współczesnej globalnej gospodarce.