#ZEROWASTE, czyli nie marnuję, oszczędzam i wyznaczam trendy!

Tylko mieszkańcy Polski zużywają rocznie aż 4 mln ton papieru i aż 650 tysięcy ton plastikowych opakowań. Te liczby robią wrażenie! Niestety… niekoniecznie dobre.

Mazars we wspólpracy z Little Greenfinity, zorganizował projekcję filmu "Moje życie bez śmieci", która odbyła się 9 kwietnia 2019 r. w warszawskim biurze firmy. Była to świetna okazja do zaprezentowania, w jaki sposób każdy z nas może zmniejszyć swój negatywny wpływ na środowisko, począwszy od zmian drobnych codziennych nawyków. 

Gośćmi wydarzenia byli Virginie Little – Doradca w zakresie zrównoważonego rozwoju, założycielka Little Greenfinity, Little Infinity oraz Fundacji One Planet, Marek Goleń – Doktor nauk ekonomicznych, adiunkt w Katedrze Ekonomiki i Finansów Samorządu Terytorialnego SGH, specjalista w zakresie reformy gospodarowania odpadami komunalnymi oraz Teresa Rondomańska - PMO (Project Management Office) i Dyrektor Controllingu Schneider Electric, którzy dyskutowali o tym, jak żyć jeszcze bardziej ekologicznie i jak ograniczyć produkowane przez siebie odpady do minimum.

O filmie:

Więcej informacji o gościach:

 

"Moje życie bez śmieci” odtwarza dzień po dniu eksperyment zero waste, do którego przystępuje mieszkaniec pewnej europejskiej metropolii. 32-letni dziennikarz Donatien Lemaître postanawia prowadzić życie wolne od odpadów. Projekt, w którym towarzyszą mu żona i roczna córeczka, trwa sześć miesięcy. Codzienne perypetie składające się na to radykalne doświadczenie bohatera stanowią punkt wyjścia do dziennikarskiego śledztwa o śmieciach i recyklingu. Napotkane problemy odsłaniają kulisy gospodarki odpadami w dzisiejszej Francji. Autor uczy się od pracowników branży, ale także od tych, którzy tworzą alternatywne modele zarządzania odpadami w europejskich miastach, które osiągnęły najwyższy poziom zaawansowania na polu zero waste. Zobacz zwiastun

 

Virginie Little posiada 17-letnie doświadczenie w komunikacji. Od wielu lat pasjonuje się zagadnieniami zrównoważonego rozwoju. Jej przeświadczenie o ogromnej roli edukacji w ograniczaniu negatywnego wpływu ludzi i firm na środowisko zaowocowało powstaniem dwóch firm: Little Infinity i Little Greenfinity. Virginie Little ma bogate doświadczenie jako animatorka szkoleń z zakresu zrównoważonego rozwoju dla szerokiego grona słuchaczy: dzieci i młodzieży szkolnej, pracowników firm i przedsiębiorców. Wraz z mężem i dwójką dzieci od kilku lat praktykuje zero waste. Z tego względu jest źródłem praktycznych informacji i porad dla osób, które chcą spróbować tego stylu życia. Będąc Francuzką od lat mieszkającą w Polsce, której partnerem życiowym jest rodowity Amerykanin, Virginie Little wnosi do szkoleń dodatkowy pierwiastek multikulturowości oraz dobre praktyki, które sprawdziły się w innych krajach.

Marek Goleń opiniował dla Biura Analiz Sejmowych rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw.  Jest doradcą  samorządowym i trenerem kadr administracji gminnej w zakresie wdrażania reformy. Współpracownik Związku Miast Polskich i Związku Gmin Wiejskich RP. Kierował od strony merytorycznej pakietem szkoleń finansowanych przez NFOŚiGW dla ponad 600 gmin. Autor nowatorskiego modelu zarządzania odpadami komunalnymi. Członek Rady Programowej Instytutu Gospodarki o Obiegu Zamkniętym.

Teresa Rondomańska jest PMO i Dyrektorem Controllingu Schneider Electric. Odpowiada m.in. za Transformację Finansowych Centrów Usług Wspólnych grupy. Jest pasjonatką podejścia Lean, a w wolnym czasie angażuje się przedsięwzięcia o charakterze społecznym.

Spotkanie wpisuje się w politykę społecznej odpowiedzialności Grupy Mazars  (Partnership Social Responsibility) i zostało zorganizowane w standardzie Zielonego Wydarzenia.

 

Chcesz wiedzieć więcej?