Komitet audytu w obliczu nowych regulacji

„Komitet audytu w obliczu nowych regulacji’ to tytuł warsztatów zorganizowanych przez Personalities we współpracy z Mazars w dniu 6 lipca 2017 r. w Warszawie.

21 czerwca 2017 r. weszła w życie nowelizacja do ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym. Najistotniejsze zmiany wynikające z Ustawy dotyczą powoływania i funkcjonowania komitetów audytu w spółkach publicznych. Ustawa wprowadza rozbudowany katalog kryteriów niezależności członków komitetu audytu oraz dodatkowo stanowi, że co najmniej większość członków komitetu audytu, w tym przewodniczący, powinna spełniać kryteria niezależności.

Monika Kaczorek – biegły rewident, partner i wiceprezes Mazars Audyt sp. z o.o. przedstawiła temat: „Obowiązki komitetu audytu w zakresie sprawozdawczości finansowej i wyboru biegłego rewidenta”, w którym omówiła m.in. proces sprawozdawczości finansowej i skuteczność systemów wewnętrznych oraz problematykę monitorowania czynności rewizji finansowej. 

Ponadto podczas warsztatu zostały poruszone następujące zagadnienia:

  • Działalność nowoczesnej rady nadzorczej w zakresie spraw finansowych spółki
  • Nowe zasady funkcjonowania komitetu audytu w ramach rady nadzorczej
  • Współpraca komitetu audytu z biegłym rewidentem

Dodatkowe informacje:

Szczegółowe warunki uczestnictwa znajdują się na stronie internetowej Personalities .

Chcesz wiedzieć więcej?