Kierunki zmian w rachunkowości i sprawozdawczości spółek publicznych

Monika Kaczorek, Wiceprezes Zarządu Mazars Audyt Sp. z o.o. i Partner Mazars, była prelegentką na konferencji "Rachunkowość i sprawozdawczość spółek publicznych", która odbyła się 20 i 21 maja 2019 w Warszawie. Organizatorem wydarzenia był Instytut Rachunkowości i Podatków.

Program konferencji objął następujące zagadnienia:

  • Sprawozdawczość finansowa spółek publicznych oraz zmiany w raportowaniu rocznym,
  • Rekomendacje i oczekiwania jednostek sprawujących nadzór nad rynkiem, finansowym w zakresie ujawnień w sprawozdaniach finansowych,
  • Audytorzy w aspekcie elektronizacji sprawozdań finansowych,
  • Nowy standard raportowania obligatoryjnego emitentów – ESEF,
  • Aspekty implementacyjne po stronie emitentów ze szczególnym uwzględnieniem instytucji finansowych.

Monika Kaczorek poprowadziła wykład pod tytułem "Ustawa o biegłych rewidentach, nadzór państwowy oraz elektronizacja sprawozdań finansowych emitentów i ich wpływ na relacje spółka publiczna - biegły rewident" oraz wzięła udział w panelu dyskusyjnym pt. "Transparentność spółek publicznych w Polsce – co się zmieniło w ostatnim roku, czyli jak odbudowywać zaufanie rynku".

Pozostałymi uczestnikami dyskusji byli:

  • Jacek Fotek, Wiceprezes Zarządu, Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie,
  • prof. Marek Wierzbowski, Kancelaria prof. Wierzbowski & Partners,
  • Tomasz Konieczny, Partner w dziale audytu i usług doradczych, PwC,
  • Kamil Stolarski, Santander,
  • dr Tomasz Bursa, Wiceprezes Zarządu OPTI TFI.

Dyskusję poprowadził Andrzej Stec, red. Naczelny Gazety Giełdy „Parkiet”.

Po zakończeniu panelu dyskusyjnego odbyło się ogłoszenie wyników rankingu Transparentna Spółka Roku 2018.

Więcej informacji o wydarzeniu znajdą Państwo na stronie internetowej Instytutu Rachunkowości i Podatków .

Chcesz wiedzieć więcej?