Webinar: COVID-19 - wpływ najnowszych publikacji na oczekiwane straty kredytowe banków w świetle MSSF 9

15/04/2020 Ekspert Mazars, Vincent Guillard prezentuje najnowsze publikacje Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego (EBA), Rady ds. Międzynarodowych Standardów Rachunkowości (IASB), Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (ESMA) oraz Europejskiego Banku Centralnego (ECB) w kontekście COVID-19 oraz konsekwencje nowych środków rachunkowych i ostrożnościowych w świetle MSSF 9 dla banków w odniesieniu do obliczania oczekiwanych strat kredytowych.

Obecna gospodarka ewoluuje bardzo szybko, tworząc wyjątkowe i niepewne otoczenie.

W tym kontekście organy regulacyjne i władze wydają co tydzień nowe wytyczne, zalecenia i publikacje.

Niniejsza prezentacja nie ma na celu dostarczenia kompleksowego opisu dostępnych wytycznych, ale raczej ogólny przegląd wydanych oświadczeń związanych z szacowanymi oczekiwanymi stratami kredytowymi w świetle MSSF 9 w kontekście kryzysu finansowego wywołanego wirusem Covid-19.

Webinar.jpg