Szkolenie | Podatek dochodowy od osób prawnych - projektowane zmiany na 2019 r.

W poniedziałek, 10 grudnia 2018 r. w siedzibie Mazars w Warszawie przy ul. Pięknej 18 odbyło się szkolenie "Podatek dochodowy od osób prawnych - projektowane zmiany na 2019 r.".

Sejm uchwalił właśnie kolejne duże zmiany do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, których podstawowym celem jest uszczelnienie systemu podatków dochodowych (m.in. zastąpienie stosowania zwolnienia od podatku u źródła metodą polegającą na konieczności zapłaty podatku oraz występowania o jego zwrot – również w przypadku np. wypłaty dywidend). Nowelizacja CIT ma wejść w życie 1 stycznia 2019 r.

Obok zmian dotyczących kwestii mających swoją długoletnią historię, pojawiły się zatem również całkowicie nowe rozwiązania, które w Polsce do tej pory nigdy nie funkcjonowały (szerzej na ten temat w programie szkolenia do pobrania poniżej).

Celem spotkania było przedstawienie wszystkich planowanych i już uchwalonych zmian, omówienie skutków podatkowych z nich wynikających, w tym nowych praw i obowiązków podatników. 

Wykład poprowadził Robert Nowak, specjalista w dziedzinie podatku dochodowego od osób prawnych.

Do kogo adresowane było szkolenie?

Do udziału w spotkaniu zaprosiliśmy dyrektorów finansowych, główne księgowe, osoby zajmujące się rozliczeniami podatkowymi w firmach, a także osoby zainteresowane pozyskaniem wiedzy na temat zmian w przepisach dotyczących podatku dochodowego od osób prawnych.

Dodatkowe informacje:

Szczegółowy program szkolenia dostępny jest poniżej.

Chcesz wiedzieć więcej?

Nasza wiedza

Tax 1 1600 per 500px.jpg

Podatki

Mazars jest globalną, zintegrowaną firmą obecną na największych rynkach świata. Dzięki naszej międzynarodowej obecności rozumiemy złożoność systemów podatkowych we współczesnej globalnej gospodarce.