Podatki w Europie Środkowej i Wschodniej w 2017 roku

Już po raz piąty publikujemy przewodnik podatkowy, który w skrócie prezentuje systemy podatkowe w 19 krajach regionu Europy Środkowo-Wschodniej.

Tak jak w poprzednich latach, głównym celem tej publikacji jest dostarczenie inwestorom auktualnych, konkretnych i najistotniejszych informacji o systemach podatkowych w krajach Europy Środkowo-Wschodniej i tym samym umożliwienie im porównania różnych czynników konkurencyjności państw w tym regionie.

Edycja z 2017 roku przedstawia migawki dotyczące środowiska podatkowego krajów Grupy Wyszehradzkiej, a także Grecji, Rosji, Ukrainy oraz krajów bałtyckich i bałkańskich. Tegoroczna publikacja umożliwia również przegląd i ocenę głównych trendów w ostatniej połowie dekady.

Mamy nadzieję, że publikacja okaże się przydatna i interesująca dla jej odbiorców.

Zamieściliśmy w niej również dane kontaktowe do menedżerów i specjalistów z Działów Doradztwa Podatkowego  w poszczególnych krajach.

 

Broszura do pobrania w wersji angielskiej:

Downloads

Share