Ceny Transferowe

Ceny transferowe to ceny, po których produkty i usługi sprzedawane są pomiędzy przedsiębiorstwami powiązanymi. Jako że większa część handlu międzynarodowego odbywa się pomiędzy takimi firmami, przedział Cen transferowych jest szeroki

Ponieważ wiele krajów ma swoje własne prawodawstwa w zakresie Cen Transferowych, ten fenomen staje się coraz bardziej skomplikowany. W rezultacie władze skarbowe w tych krajach stosują rygorystyczną politykę w tym zakresie. Wiele przedsiębiorstw międzynarodowych postrzega Ceny Transferowe jako najważniejsze zagadnienie podatkowe.