Usługi i branże

Broszury prezentujące nasze usługi.

Real Estate Guide to Poland 2011

Polski rynek nieruchomości jest jednym z najszybciej rozwijających się rynków w Unii Europejskiej. Dlatego zainteresowanie nim wśród zagranicznych inwestorów od lat utrzymuje się na wysokim poziomie.

Broszura dla firm z sektora „Usługi Finansowe”

Zespoły Mazars działają jako zaufani doradcy dedykowani do obsługi klientów z danego sektora. Nasi specjaliści przechodzą specjalistyczne szkolenia, aby móc zapewnić usługi dopasowane do potrzeb naszych klientów działających w sektorze usług finansowych: banków, firm ubezpieczeniowych, funduszy i firm nieruchomościowych.

Usługi Doradztwa Podatkowego

Rosnąca liczba przepisów i obowiązków sprawozdawczych z tym związanych w dużym stopniu pochłaniają czas, który mogliby Państwo przeznaczyć na rozwój biznesu. Ale nadmiar obowiązków to też okazja do uporządkowania i zmniejszenia obciążeń podatkowych, co może przyczynić się do tworzenia wartości dodanej dla Państwa firmy.
Dział Doradztwa Podatkowego Mazars może pomóc Państwu w przeciwdziałaniu rosnącemu ryzyku związanemu ze zmiennością otoczenia podatkowego, w osiągnięciu korzyści z planowania podatkowego oraz we wdrożeniu zmian organizacyjnych w efektywny, z podatkowego punktu widzenia, sposób.

VAT

Dlaczego VAT ma znaczenie dla Państwa firmy?

Każde przedsiębiorstwo dokonujące transakcji zakupu, sprzedaży, inwestujące lub zatrudniające pracowników w jednym lub w wielu krajach ma do czynienia z podatkami pośrednimi, takimi jak VAT.
VAT jest podatkiem, którym obciążana jest większość transakcji między spółkami oraz między spółkami a osobami indywidualnymi w Unii Europejskiej i w coraz liczniejszej grupie innych krajów.
W krajach członkowskich UE, lokalne przepisy w zakresie VAT są oparte na prawie wspólnotowym.

Ceny Transferowe

Ceny transferowe to ceny, po których produkty i usługi sprzedawane są pomiędzy przedsiębiorstwami powiązanymi. Jako że większa część handlu międzynarodowego odbywa się pomiędzy takimi firmami, przedział Cen transferowych jest szeroki

Share