Usługi i branże

Broszury prezentujące nasze usługi.

Mazars European China Desk brochure - 玛泽欧洲中国部

China 1600 x 700.png
We invite you to consult our European China Desk brochure available in English and in Chinese

玛泽欧洲中国部

WIĘCEJ

Employer's Guide to Poland

Polska od wielu lat cieszy się niesłabnącym zainteresowaniem inwestorów zagranicznych.

WIĘCEJ

Real Estate Guide to Poland 2011

Polski rynek nieruchomości jest jednym z najszybciej rozwijających się rynków w Unii Europejskiej. Dlatego zainteresowanie nim wśród zagranicznych inwestorów od lat utrzymuje się na wysokim poziomie.

WIĘCEJ

Broszura dla firm z sektora „Usługi Finansowe”

Zespoły Mazars działają jako zaufani doradcy dedykowani do obsługi klientów z danego sektora. Nasi specjaliści przechodzą specjalistyczne szkolenia, aby móc zapewnić usługi dopasowane do potrzeb naszych klientów działających w sektorze usług finansowych: banków, firm ubezpieczeniowych, funduszy i firm nieruchomościowych.

WIĘCEJ

Broszura dla firm z sektorów "Przemysł i Usługi"

Mazars, firma audytorsko-doradcza o globalnym zasięgu, specjalizuje się w obsłudze przedsiębiorstw z sektora przemysłu i usług, zapewniając im usługi dostosowane do ich indywidualnych potrzeb.

WIĘCEJ

Usługi Doradztwa Podatkowego

Rosnąca liczba przepisów i obowiązków sprawozdawczych z tym związanych w dużym stopniu pochłaniają czas, który mogliby Państwo przeznaczyć na rozwój biznesu. Ale nadmiar obowiązków to też okazja do uporządkowania i zmniejszenia obciążeń podatkowych, co może przyczynić się do tworzenia wartości dodanej dla Państwa firmy.
Dział Doradztwa Podatkowego Mazars może pomóc Państwu w przeciwdziałaniu rosnącemu ryzyku związanemu ze zmiennością otoczenia podatkowego, w osiągnięciu korzyści z planowania podatkowego oraz we wdrożeniu zmian organizacyjnych w efektywny, z podatkowego punktu widzenia, sposób.

WIĘCEJ

VAT

Dlaczego VAT ma znaczenie dla Państwa firmy?

Każde przedsiębiorstwo dokonujące transakcji zakupu, sprzedaży, inwestujące lub zatrudniające pracowników w jednym lub w wielu krajach ma do czynienia z podatkami pośrednimi, takimi jak VAT.
VAT jest podatkiem, którym obciążana jest większość transakcji między spółkami oraz między spółkami a osobami indywidualnymi w Unii Europejskiej i w coraz liczniejszej grupie innych krajów.
W krajach członkowskich UE, lokalne przepisy w zakresie VAT są oparte na prawie wspólnotowym.

WIĘCEJ

Usługi dla pracowników delegowanych do pracy za granicą

Wiele międzynarodowych firm regularnie ma do czynienia z zatrudnieniem poza granicami kraju. Pracownicy są delegowani do pracy z jednego kraju do drugiego. Zdolnych specjalistów poszukuje się na całym świecie.

WIĘCEJ

Ceny Transferowe

Ceny transferowe to ceny, po których produkty i usługi sprzedawane są pomiędzy przedsiębiorstwami powiązanymi. Jako że większa część handlu międzynarodowego odbywa się pomiędzy takimi firmami, przedział Cen transferowych jest szeroki

WIĘCEJ