Tworząc wspólną wartość: Grupa Mazars publikuje swój Raport Roczny 2014-2015

Rok 2014-2015 był ważnym rokiem dla Mazars. Osiągnęliśmy znaczący 15,9% wzrost oraz odnotowaliśmy obroty w wysokości 1,25 miliarda euro, co potwierdza naszą siłę i odporność na zawirowania w szybko zmieniającym się świecie. W tym roku Grupa obchodziła również dwudziestolecie swojej zintegrowanej sieci partnerstwa. Ten wyjątkowy model działania pozwolił Mazars stać się wpływową firmą w dziedzinie audytu, rachunkowości, doradztwa, usług podatkowych i prawnych, obecną na wszystkich kontynentach.

Raport Roczny Grupy Mazars za rok 2014-2015, oparty na koncepcji „shared value” (prowadzenia działalności gospodarczej w sposób przynoszący korzyści zarówno spółce, jak i jej otoczeniu), zawiera nasze skonsolidowane sprawozdanie finansowe oraz Rocznik Mazars 2015. W roczniku opisujemy stosowane przez nas zasady, a także omawiamy, jak rozumiemy naszą rolę w społeczności biznesowej i w całym społeczeństwie, czyli sposób, w jaki tworzymy wartość. 

Choć nasz raport roczny ma oczywiście na celu przedstawić firmę i jej pozycję, uważamy, że powinien on być także głosem w ogólnej dyskusji na temat biznesu i społeczeństwa. Dlatego opracowaliśmy nasz Rocznik 2015 tak, aby dobrze się go czytało. Zawiera on szereg artykułów na temat najważniejszych aspektów strategii Mazars, naszych osiągnięć oraz przedstawia sylwetki mężczyzn i kobiet, którzy przyczynili się do rozwoju Mazars.

Tworzenie siebie na nowo w erze cyfrowej

reinvention.png

Charles Handy jest jednym z najbardziej uznanych teoretyków zarządzania naszych czasów. Przez swoich kolegów jest często określany jako „guru wszystkich guru”. Wydał dwadzieścia książek. Długo przed publikacją książki „The Second Curve” w 2015 roku, Handy wyrażał pogląd, że ludzie i organizacje powinni się przygotować na drugi etap rozwojowej podróży (wejść na „drugą krzywą” kariery, zanim pierwsza zacznie spadać w dół). W rozmowie z Philippe’em Castagniakiem i Laurentem Choainem Charles Handy omawia zagadnienie zmiany, innowacji i talentów w szybko zmieniającym się świecie. 

Przeczytaj artykuł online na www.sharedvalue.mazars.com

Artykuł jest również dostępny w Roczniku Mazars 2015 w formacie elektronicznym (link do ściągnięcia poniżej) str. 6-8.  

Manifest Audytu

manifesto.png

Czy użytkownicy raportów z badania mogą wierzyć, że audytorzy znaleźli właściwe odpowiedzi na wyzwania, przed którymi stoją ich firmy? Czy audytorzy zwracają uwagę na kwestie, które naprawdę się liczą i czy ich opinia jest dostosowana do realiów? Celem Mazars jest zapewnienie, żeby usługi audytorskie i poświadczające przynosiły spółkom i ich interesariuszom rzeczywistą wartość i żeby były one realizowane przez znakomitych, zaangażowanych i faktycznie niezależnych specjalistów. Pragniemy zaoferować prawdziwy wybór na rynku, na którym było go zdecydowanie zbyt mało. Chcemy mieć swój udział w długoterminowym sukcesie i wzroście naszych gospodarek. 

Przeczytaj cały Manifest Audytu online na www.mazars.com

Można go przeczytać również w Roczniku Mazars 2015 w formacie elektronicznym (link do ściągnięcia poniżej) str. 16-17. 

Miasta przyszłości: Rozwiązywanie złożonych problemów w czasach wspólnej wartości

cities.png

 Aglomeracja paryska licząca 12 milionów mieszkańców to fascynujące miejsce do badania zagadnień urbanistycznych  dotyczących m.in infrastruktury, rozwiązań czy nadzoru. Region Ile-de-France poprosił Mazars o wsparcie w zakresie opracowania metod i rozwiązań, które pomogłyby w budowaniu trwałych, a zarazem elastycznych modeli logistyki miejskiej, uwzględniających wymagania, ograniczenia i inne zmienne miast przyszłości.

Przeczytaj artykuł online na www.sharedvalue.mazars.com

Artykuł ten można przeczytać również w Roczniku Mazars 2015 w formacie elektronicznym (link do ściągnięcia poniżej) str. 18-21. 

Przejrzystość podatkowa: informowanie bez objaśnienia nie wystarczy 

transparency.png

 

Co zrobić, aby spółka lub osoba fizyczna mogła zostać uznana za „odpowiedzialną społecznie”? W kontekście deficytu sektora publicznego i cięć wydatków publicznych, zachowanie przejrzystości w zakresie wysokości uiszczanego podatku, miejsca jego zapłaty oraz tego, czy jest on „sprawiedliwy” jest kluczową kwestią dla każdej firmy, a w szczególności dla korporacji międzynarodowych. Jak firmy powinny stosować zasadę przejrzystości podatkowej w odniesieniu do sprawozdawczości korporacyjnej? W Mazars uważamy, że suche fakty nie wystarczą, a firmy powinny jasno wyjaśniać swoje metody podatkowe. 

Przeczytaj artykuł online na www.mazars.com

Można go przeczytać również w Roczniku Mazars 2015 w formacie elektronicznym (link do ściągnięcia poniżej) str. 23.  

W poszukiwaniu zrównoważonego podziału bogactwa. Spojrzenie na przemysł wydobywczy w Afryce 

value-cost-oil.png

Nie można nie zauważyć, że lokalne społeczności odnoszą korzyści z przychodów z tytułu wydobycia w bardzo zróżnicowanym stopniu. Chcąc to zmienić, wiele państw postanowiło postarać się o bardziej równy podział tych przychodów i zwróciło się do zewnętrznych ekspertów z prośbą o wsparcie przy wdrażaniu nowego modelu. Mazars dostał zlecenie od Republiki Nigru, aby przeprowadzić audyt kosztów wydobycia w ramach porozumienia o podziale produkcji z prywatną spółką naftową. Ten projekt jest doskonałym przykładem tego, jak firma audytorska może służyć interesowi publicznemu i przywrócić zaufanie do branży. 

Przeczytaj artykuł online na www.sharedvalue.mazars.com

Można go przeczytać również w Roczniku Mazars 2015 w formacie elektronicznym (link do ściągnięcia poniżej) str. 26-29. 

Szkolenie przyszłych liderów: rewolucyjny model / NextMBA w Mazars

nextmba.png

 

Skąd nazwa NextMBA? Ponieważ będzie to nowy rodzaj MBA, kształtujący nowy rodzaj lidera, a także nowy rodzaj uczelni i nowy rodzaj współpracy między uniwersytetami korporacyjnymi. Założone przez Mazars ośrodki NextMBA specjalizują się w najnowocześniejszych zagadnieniach biznesowych począwszy od marketingu zorientowanego na klienta przez cyfrową rewolucję, zarządzanie talentami i strategię zrównoważonego rozwoju. Ten kompleksowy program ma na celu wykształcenie w liderach jutra umiejętności analizowania, jak obecne przemiany na rynku wpłyną na biznes, zespoły i poszczególne branże, a także elastyczności w wyszukiwaniu nowych rozwiązań.

Przeczytaj wywiady online na www.mazars.com

Wywiady można przeczytać również w Roczniku Mazars 2015 w formacie elektronicznym (link do ściągnięcia poniżej) str. 30-33. 

Wspólny cel: fuzja z RBS / Mazars w Niemczech 

rbs.png

 

Kwiecień 2015 był ważnym momentem w historii Mazars. W tym czasie firma dokonała fuzji z działającą od 30 lat niemiecką spółką Roever Broenner Susat (RBS), znacząco wzmacniając swoją pozycję na najpotężniejszym rynku Europy. Dzięki ponad 1000 specjalistom w dziedzinie audytu, podatków, outsourcingu, księgowości, doradztwa finansowego i prawnego oraz 12 biurom zlokalizowanym w całym kraju, nowa jednostka zalicza się do 10 największych firm tego typu w Niemczech. Przeprowadziliśmy wywiady z 6 specjalistami z obu spółek, pracującymi w różnych miastach w Niemczech i zapytaliśmy o ich osobiste odczucia związane z fuzją. 

Przeczytaj wywiady online na www.mazars.com

Można je przeczytać również w Roczniku Mazars 2015 w formacie elektronicznym (link do ściągnięcia poniżej) str. 49-53.

O wspólnej wartości
csv_at_mazars_horizontal.jpg

Żyjemy w rewolucyjnych czasach, w których zaangażowanie spółek w społeczność jest kluczowe, aby móc podjąć najważniejsze wyzwania powstające na świecie. W swoim przełomowym artykule* z 2011 roku, Michael E. Porter i Mark R. Kramer spopularyzowali koncepcję „Shared Value”, wskazując nowy kierunek w myśleniu o tym, jak firmy tworzą wartość dla biznesu i społeczeństwa.

Główną ideą koncepcji „tworzenia wspólnej wartości” jest zależność między konkurencyjnością spółki a zdrowiem społeczności, z którymi ta spółka jest związana. Mówiąc słowami autorów artykułu, to  nowe podejście, które wykracza poza pojęcie społecznej odpowiedzialności biznesu, może pomóc „wymyślić kapitalizm na nowo i wyzwolić falę innowacji i rozwoju”.

Dowiedz się więcej na temat koncepcji "Shared Value" oraz powodów zaangażowania się Mazars w tę ideę na stronie www.sharedvalue.mazars.com

Można o niej również przeczytać w Roczniku Mazars 2015 w formacie elektronicznym (link do ściągnięcia poniżej), str. 5. 

Także w Roczniku Mazars 2015

W roczniku również: hołd złożony Robertowi Mazarsowi (1920-2015), str. 10-11 ; prezentacja szkoły Mittelstand Business School (str. 29) ; nasza analiza dotycząca „Przyszłości pracy” (str. 34-37) ; „Gra innowacyjna” (str. 38-39) ; oraz opis konkursu #MazarsForGood innovation challenge (str. 40).

Dokumenty

Yearbook 2014/2015 English.pdf

Yearbook 2014/2015 English.pdf

Financial documents 2014/2015

Financial documents 2014/2015

Yearbook 2014/2015 français.pdf

Yearbook 2014/2015 français.pdf

Documents financiers 2014/2015

Documents financiers 2014/2015