Tworząc wspólną wartość: Grupa Mazars publikuje swój Raport Roczny 2014-2015

Rok 2014-2015 był ważnym rokiem dla Mazars. Osiągnęliśmy znaczący 15,9% wzrost oraz odnotowaliśmy obroty w wysokości 1,25 miliarda euro, co potwierdza naszą siłę i odporność na zawirowania w szybko zmieniającym się świecie. W tym roku Grupa obchodziła również dwudziestolecie swojej zintegrowanej sieci partnerstwa. Ten wyjątkowy model działania pozwolił Mazars stać się wpływową firmą w dziedzinie audytu, rachunkowości, doradztwa, usług podatkowych i prawnych, obecną na wszystkich kontynentach.

Raport Roczny Grupy Mazars za rok 2014-2015, oparty na koncepcji „shared value” (prowadzenia działalności gospodarczej w sposób przynoszący korzyści zarówno spółce, jak i jej otoczeniu), zawiera nasze skonsolidowane sprawozdanie finansowe oraz Rocznik Mazars 2015. W roczniku opisujemy stosowane przez nas zasady, a także omawiamy, jak rozumiemy naszą rolę w społeczności biznesowej i w całym społeczeństwie, czyli sposób, w jaki tworzymy wartość. 

Choć nasz raport roczny ma oczywiście na celu przedstawić firmę i jej pozycję, uważamy, że powinien on być także głosem w ogólnej dyskusji na temat biznesu i społeczeństwa. Dlatego opracowaliśmy nasz Rocznik 2015 tak, aby dobrze się go czytało. Zawiera on szereg artykułów na temat najważniejszych aspektów strategii Mazars, naszych osiągnięć oraz przedstawia sylwetki mężczyzn i kobiet, którzy przyczynili się do rozwoju Mazars.

Tworzenie siebie na nowo w erze cyfrowej

reinvention.png

Charles Handy jest jednym z najbardziej uznanych teoretyków zarządzania naszych czasów. Przez swoich kolegów jest często określany jako „guru wszystkich guru”. Wydał dwadzieścia książek. Długo przed publikacją książki „The Second Curve” w 2015 roku, Handy wyrażał pogląd, że ludzie i organizacje powinni się przygotować na drugi etap rozwojowej podróży (wejść na „drugą krzywą” kariery, zanim pierwsza zacznie spadać w dół). W rozmowie z Philippe’em Castagniakiem i Laurentem Choainem Charles Handy omawia zagadnienie zmiany, innowacji i talentów w szybko zmieniającym się świecie. 

Przeczytaj artykuł online na www.sharedvalue.mazars.com

Artykuł jest również dostępny w Roczniku Mazars 2015 w formacie elektronicznym (link do ściągnięcia poniżej) str. 6-8.  

Manifest Audytu

manifesto.png

Czy użytkownicy raportów z badania mogą wierzyć, że audytorzy znaleźli właściwe odpowiedzi na wyzwania, przed którymi stoją ich firmy? Czy audytorzy zwracają uwagę na kwestie, które naprawdę się liczą i czy ich opinia jest dostosowana do realiów? Celem Mazars jest zapewnienie, żeby usługi audytorskie i poświadczające przynosiły spółkom i ich interesariuszom rzeczywistą wartość i żeby były one realizowane przez znakomitych, zaangażowanych i faktycznie niezależnych specjalistów. Pragniemy zaoferować prawdziwy wybór na rynku, na którym było go zdecydowanie zbyt mało. Chcemy mieć swój udział w długoterminowym sukcesie i wzroście naszych gospodarek. 

Przeczytaj cały Manifest Audytu online na www.mazars.com

Można go przeczytać również w Roczniku Mazars 2015 w formacie elektronicznym (link do ściągnięcia poniżej) str. 16-17. 

Miasta przyszłości: Rozwiązywanie złożonych problemów w czasach wspólnej wartości

cities.png

 Aglomeracja paryska licząca 12 milionów mieszkańców to fascynujące miejsce do badania zagadnień urbanistycznych  dotyczących m.in infrastruktury, rozwiązań czy nadzoru. Region Ile-de-France poprosił Mazars o wsparcie w zakresie opracowania metod i rozwiązań, które pomogłyby w budowaniu trwałych, a zarazem elastycznych modeli logistyki miejskiej, uwzględniających wymagania, ograniczenia i inne zmienne miast przyszłości.

Przeczytaj artykuł online na www.sharedvalue.mazars.com

Artykuł ten można przeczytać również w Roczniku Mazars 2015 w formacie elektronicznym (link do ściągnięcia poniżej) str. 18-21. 

Przejrzystość podatkowa: informowanie bez objaśnienia nie wystarczy 

transparency.png

 

Co zrobić, aby spółka lub osoba fizyczna mogła zostać uznana za „odpowiedzialną społecznie”? W kontekście deficytu sektora publicznego i cięć wydatków publicznych, zachowanie przejrzystości w zakresie wysokości uiszczanego podatku, miejsca jego zapłaty oraz tego, czy jest on „sprawiedliwy” jest kluczową kwestią dla każdej firmy, a w szczególności dla korporacji międzynarodowych. Jak firmy powinny stosować zasadę przejrzystości podatkowej w odniesieniu do sprawozdawczości korporacyjnej? W Mazars uważamy, że suche fakty nie wystarczą, a firmy powinny jasno wyjaśniać swoje metody podatkowe. 

Przeczytaj artykuł online na www.mazars.com

Można go przeczytać również w Roczniku Mazars 2015 w formacie elektronicznym (link do ściągnięcia poniżej) str. 23.  

W poszukiwaniu zrównoważonego podziału bogactwa. Spojrzenie na przemysł wydobywczy w Afryce 

value-cost-oil.png

Nie można nie zauważyć, że lokalne społeczności odnoszą korzyści z przychodów z tytułu wydobycia w bardzo zróżnicowanym stopniu. Chcąc to zmienić, wiele państw postanowiło postarać się o bardziej równy podział tych przychodów i zwróciło się do zewnętrznych ekspertów z prośbą o wsparcie przy wdrażaniu nowego modelu. Mazars dostał zlecenie od Republiki Nigru, aby przeprowadzić audyt kosztów wydobycia w ramach porozumienia o podziale produkcji z prywatną spółką naftową. Ten projekt jest doskonałym przykładem tego, jak firma audytorska może służyć interesowi publicznemu i przywrócić zaufanie do branży. 

Przeczytaj artykuł online na www.sharedvalue.mazars.com

Można go przeczytać również w Roczniku Mazars 2015 w formacie elektronicznym (link do ściągnięcia poniżej) str. 26-29. 

Szkolenie przyszłych liderów: rewolucyjny model / NextMBA w Mazars

nextmba.png

 

Skąd nazwa NextMBA? Ponieważ będzie to nowy rodzaj MBA, kształtujący nowy rodzaj lidera, a także nowy rodzaj uczelni i nowy rodzaj współpracy między uniwersytetami korporacyjnymi. Założone przez Mazars ośrodki NextMBA specjalizują się w najnowocześniejszych zagadnieniach biznesowych począwszy od marketingu zorientowanego na klienta przez cyfrową rewolucję, zarządzanie talentami i strategię zrównoważonego rozwoju. Ten kompleksowy program ma na celu wykształcenie w liderach jutra umiejętności analizowania, jak obecne przemiany na rynku wpłyną na biznes, zespoły i poszczególne branże, a także elastyczności w wyszukiwaniu nowych rozwiązań.

Przeczytaj wywiady online na www.mazars.com

Wywiady można przeczytać również w Roczniku Mazars 2015 w formacie elektronicznym (link do ściągnięcia poniżej) str. 30-33. 

Wspólny cel: fuzja z RBS / Mazars w Niemczech 

rbs.png

 

Kwiecień 2015 był ważnym momentem w historii Mazars. W tym czasie firma dokonała fuzji z działającą od 30 lat niemiecką spółką Roever Broenner Susat (RBS), znacząco wzmacniając swoją pozycję na najpotężniejszym rynku Europy. Dzięki ponad 1000 specjalistom w dziedzinie audytu, podatków, outsourcingu, księgowości, doradztwa finansowego i prawnego oraz 12 biurom zlokalizowanym w całym kraju, nowa jednostka zalicza się do 10 największych firm tego typu w Niemczech. Przeprowadziliśmy wywiady z 6 specjalistami z obu spółek, pracującymi w różnych miastach w Niemczech i zapytaliśmy o ich osobiste odczucia związane z fuzją. 

Przeczytaj wywiady online na www.mazars.com

Można je przeczytać również w Roczniku Mazars 2015 w formacie elektronicznym (link do ściągnięcia poniżej) str. 49-53.

O wspólnej wartości
csv_at_mazars_horizontal.jpg

Żyjemy w rewolucyjnych czasach, w których zaangażowanie spółek w społeczność jest kluczowe, aby móc podjąć najważniejsze wyzwania powstające na świecie. W swoim przełomowym artykule* z 2011 roku, Michael E. Porter i Mark R. Kramer spopularyzowali koncepcję „Shared Value”, wskazując nowy kierunek w myśleniu o tym, jak firmy tworzą wartość dla biznesu i społeczeństwa.

Główną ideą koncepcji „tworzenia wspólnej wartości” jest zależność między konkurencyjnością spółki a zdrowiem społeczności, z którymi ta spółka jest związana. Mówiąc słowami autorów artykułu, to  nowe podejście, które wykracza poza pojęcie społecznej odpowiedzialności biznesu, może pomóc „wymyślić kapitalizm na nowo i wyzwolić falę innowacji i rozwoju”.

Dowiedz się więcej na temat koncepcji "Shared Value" oraz powodów zaangażowania się Mazars w tę ideę na stronie www.sharedvalue.mazars.com

Można o niej również przeczytać w Roczniku Mazars 2015 w formacie elektronicznym (link do ściągnięcia poniżej), str. 5. 

Także w Roczniku Mazars 2015

W roczniku również: hołd złożony Robertowi Mazarsowi (1920-2015), str. 10-11 ; prezentacja szkoły Mittelstand Business School (str. 29) ; nasza analiza dotycząca „Przyszłości pracy” (str. 34-37) ; „Gra innowacyjna” (str. 38-39) ; oraz opis konkursu #MazarsForGood innovation challenge (str. 40).

Chcesz wiedzieć więcej?

Related content

bandeau 1086-202_csv.png

Creating shared value

The central idea behind the ‘creating shared value’ concept is the interdependency between the competitiveness of a company and the health of the communities to which it is connected. This concept is at the core of Mazars’ identity, but also is in line with the very nature of our business activity. Creating Shared Value brings concrete changes for the better in the communities where we do business and beyond. Join the conversation!