Raporty roczne i raporty dotyczące przejrzystości

Raport roczne Grupy Mazars oraz raporty dotyczące przejrzystości.

Ku osiągnięciu równowagi: Mazars publikuje Raport Roczny 2018-2019

Yearbook 1600 per 700.jpg
Patrząc na perspektywy, jakie niesie dla Mazars rok 2020, dostrzegamy świetlaną przyszłość i wiele ekscytujących możliwości, jednocześnie zdając sobie sprawę z sprawę z wyzwań, z jakimi zmagają się nasi interesariusze. Dlatego znalezienie i utrzymanie właściwej równowagi biznesowej ma znaczenie większe niż kiedykolwiek wcześniej. Publikacja Rocznika 2019 jest okazją, by potwierdzić nasze zaangażowanie w rozwój naszych Klientów poprzez pomoc w funkcjonowaniu w złożonym środowisku biznesowych i rozwijanie ich działalności w zrównoważony sposób.

WIĘCEJ

SPRAWOZDANIE Z PRZEJRZYSTOŚCI DZIAŁANIA 2018-2019 MAZARS AUDYT SP.Z O.O.

Our team Directory 2 1600 per 500px.jpg
Mamy przyjemność przedstawić Sprawozdanie z przejrzystości działania Mazars Audyt Sp. z o.o.

WIĘCEJ

Tworzenie Wspólnych Wartości: Mazars publikuje Raport Roczny 2017-2018

Mazars Annual Report 2018 carousel.png
W naszym Roczniku 2018, który jest częścią Raportu Rocznego Grupy 2017-2018, robimy krok wstecz i z tej perspektywy oceniamy nasz międzynarodowy rozwój i postęp. Zagłębiamy się też w to kim jesteśmy oraz w naszą historię i wartości, wykorzystując tą okazję do ponownego potwierdzenia naszego zobowiązania do bycia #MazarsForGood – czyli bycia światowym obywatelem oddanym staraniom pozytywnego wpływania na świat i na społeczeństwa, których jesteśmy częścią. Staramy się wpływać na gospodarkę w jak najlepszy sposób, zarówno poprzez oferowanie naszym klientom wysokiej jakości usług, aby pomóc im rozwijać się w sposób zrównoważony, pozwalając naszym utalentowanym współpracownikom osiągać jak najwyższy potencjał rozwoju, jak i wnosić wkład do debaty publicznej w postaci pozytywnych informacji na przyszłość.

WIĘCEJ

Sprawozdanie z przejrzystości działania 2017-2018 Mazars Audyt Sp.z o.o.

Transparency 1600 x 700.png
Mamy przyjemność przedstawić Sprawozdanie z przejrzystości działania Mazars Audyt Sp. z o.o.

WIĘCEJ

Transformacja: Grupa Mazars publikuje Raport Roczny 2016-2017

Report 1600x500.png
W Mazars wierzymy, że przedsiębiorstwa mogą się rozwijać tylko poprzez tworzenie wspólnej wartości dla wszystkich swoich interesariuszy. Publikacja naszego Rocznika 2017 jest okazją do podsumowania osiągnięć Grupy w roku ubiegłym.
Jako część Raportu Rocznego 2016-2017, Rocznik ma również na celu przedstawienie jasnego i całościowego obrazu tego, kim jesteśmy i jakie są nasze plany na przyszłość. Poruszamy tam różne aspekty pojęcia transformacji, począwszy od otwartych innowacji po zarządzanie, od przyszłości zawodu audytora po wizję rozwoju naszych zespołów na następne lata.

WIĘCEJ

Sprawozdanie z przejrzystości Mazars Audyt Sp. z o.o. 2016-2017

Transparency 1600 x 700.png
Zgodne z wymogami art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 537/2014 w sprawie szczegółowych wymogów dotyczących ustawowych badań sprawozdań finansowych jednostek interesu publicznego, mamy przyjemność przedstawić Sprawozdanie z przejrzystości Mazars Audyt Sp. z o.o. obejmujące okres od 1 września 2016 roku do 31 sierpnia 2017 roku.

WIĘCEJ

Nowoczesna firma: wnikliwa, oparta na wiedzy, dynamiczna, zrównoważona

Modern Firm 1600 x 700.png
Rocznik Mazars 2016 - część Raportu Rocznego 2015-2016 Grupy Mazars - porusza tematy, które mają dla nas ogromne znaczenie: przywództwo i przedsiębiorczość. Każdy z artykułów można czytać oddzielnie, ale wszystkie są ściśle związane z koncepcją Nowoczesnej Firmy. Aby zobrazować tę koncepcję, zdecydowaliśmy się na uszczegółowienie czterech atrybutów, jakie powinny cechować nowoczesną firmę: wnikliwa, oparta na wiedzy, dynamiczna, zrównoważona. Dołącz do naszych pracowników, partnerów klientów i innych czytelników w ich podróży od Rotterdamu do Szanghaju przez Mediolan i Casablancę.

WIĘCEJ

Sprawozdanie z przejrzystości działania 2015-2016 Mazars Audyt Sp. z o.o.

Transparency 1600 x 700.png
Stosownie do wymogu art. 88 pkt. 1. Ustawy z dnia 7 maja 2009 r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz nadzorze publicznym, przedstawiamy sprawozdanie z przejrzystości działania spółki Mazars Audyt Sp. z o.o. za rok obrotowy zakończony 31 sierpnia 2016 r.

WIĘCEJ

Tworząc wspólną wartość: Grupa Mazars publikuje swój Raport Roczny 2014-2015

Financial Reporting of Listed Real Estate Companies 1600x500.png
Rok 2014-2015 był ważnym rokiem dla Mazars. Osiągnęliśmy znaczący 15,9% wzrost oraz odnotowaliśmy obroty w wysokości 1,25 miliarda euro, co potwierdza naszą siłę i odporność na zawirowania w szybko zmieniającym się świecie. W tym roku Grupa obchodziła również dwudziestolecie swojej zintegrowanej sieci partnerstwa. Ten wyjątkowy model działania pozwolił Mazars stać się wpływową firmą w dziedzinie audytu, rachunkowości, doradztwa, usług podatkowych i prawnych, obecną na wszystkich kontynentach.

WIĘCEJ

Sprawozdanie z przejrzystości działania 2014-2015 Mazars Audyt Sp. z o.o.

Transparency 1600 x 700.png
Stosownie do wymogu art. 88 pkt. 1. Ustawy z dnia 7 maja 2009 r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz nadzorze publicznym, przedstawiamy sprawozdanie z przejrzystości działania za rok obrotowy zakończony 31 sierpnia 2015 r.

WIĘCEJ