Badanie porównawcze na temat kluczowych spraw badania

„Celem przedstawiania kluczowych spraw badania jest podniesienie wartości informacyjnej sprawozdania biegłego rewidenta poprzez zapewnienie większej przejrzystości przeprowadzonego badania.” W celu przedstawienia “dodatkowych informacji zamierzonym użytkownikom sprawozdania finansowego, aby pomóc im w zrozumieniu tych spraw, które według zawodowego osądu biegłego rewidenta miały największe znaczenie podczas badania sprawozdania finansowego”*.

W nawiązaniu do naszego badania opublikowanego w marcu 2016 “Badanie porównawcze Mazars na temat kluczowych spraw badania” (Benchmark on Key Audit Matters) przeanalizowaliśmy kluczowe sprawy badania związane z Giełdą Papierów Wartościowych w Londynie oraz z indeksem giełdowym spółek notowanych w latach 2017/2018 na giełdzie w Amsterdamie (Holandia) w oparciu o tę samą metodologię.

Od czasu poprzedniej publikacji zmianie uległ kontekst, ponieważ obecnie, po wdrożeniu MSB 701, więcej krajów uwzględnia kluczowe sprawy badania w swoich raportach z badania (powyższe MSB stosuje się do okresów sprawozdawczych zakończonych 15 grudnia 2016 r. i później).

W związku z powyższym druga publikacja pokazuje kluczowe sprawy badania z innej perspektywy, stawiając sobie za cel porównanie wyników z różnych krajów. Zdecydowaliśmy się porównać Wielką Brytanię, Holandię i Francję, jak również zestawiliśmy dziewięć innych krajów (ich lista znajduje się na stronie 19).

Porównanie uwzględni w szczególności następujące dane:

  • Najbardziej powszechne tematy związane z kluczowymi sprawami badania
  • Liczba kluczowych spraw badania w sprawozdaniu z badania
  • Inne ustalenia w pierwszym roku stosowania (Francja oraz badanie przeprowadzone przez Association of Chartered Certified Accountants - ACCA)

Temat związany z interesem publicznym

Naszą rolą, jako biegłych rewidentów, jest przede wszystkim ochrona interesu publicznego. Przeprowadzając badanie, dążymy do doskonałości, naszym celem jest również wydanie sprawozdania niezależnego biegłego rewidenta wraz z opinią na temat sprawozdań finansowych spółki. Ponieważ zarówno interes publiczny, jak i usługi świadczone naszym klientom są fundamentalną częścią naszych podstawowych wartości, dlatego wierzymy, że naszym obowiązkiem jest wyjaśnienie koncepcji leżących u podstaw sprawozdań z badania. Ufamy, że dzielenie się wynikami naszego porównania jest dowodem naszej przejrzystości, a także naszego zaangażowania na rzecz interesu publicznego, szerzenia wiedzy i lepszego zrozumienia kluczowych spraw badania wśród interesariuszy oraz społeczności biegłych rewidentów.

*MSB 701, Przedstawienie kluczowych spraw badania w sprawozdaniu niezależnego biegłego rewidenta

Więcej informacji na temat kluczowych spraw badania znajdą Państwo w poniższym dokumencie:

Chcesz wiedzieć więcej?

Powiązane strony

ISAs-1086x202.jpeg

Nowy raport z badania wg MSB

Raport z badania jest końcowym efektem procesu audytu. Wielu użytkowników sprawozdań finansowych i interesariuszy sygnalizowało, że chciałoby otrzymywać raport z badania zawierający więcej istotnych informacji o spółkach. Rosła krytyka standardowych sformułowań i zapotrzebowanie na bardziej przejrzyste i dostosowane do indywidualnej sytuacji spółki raporty z badania.

Pobierz pdf 1,38 MB