Zarządzanie Ryzykiem Korporacyjnym w branży ubezpieczeniowej

Eksperci Chartis Research we współpracy z Mazars przeprowadzili badania na temat sposobów wdrażania przez ubezpieczycieli systemu zarządzania ryzykiem korporacyjnym (enterprise risk managemen - ERM) oraz czynników potrzebnych do skutecznej integracji.

W ramach współpracy przeprowadzono wywiady branżowe i badania w celu określenia aktualnego stanu ERM w branży ubezpieczeniowej oraz technik stosowania ERM w przyszłości. W badaniu podkreślono, w jaki sposób przyszli dyrektorzy ds. ryzyka będą wymagać szerszego, bardziej strategicznego zestawu umiejętności do pełnienia roli lidera. 

Raport analizuje również, jak gwałtownie ryzyko i ERM zmieniają się, a także dlaczego kluczowe jest, aby ubezpieczyciele wykorzystywali ERM w celu stworzenia wartości rzeczywistej poprzez podejmowanie decyzji opartych na wszystkich obszarach ryzyka ich organizacji. W raporcie zbadano również proces wdrażania przez ubezpieczycieli ERM oraz podkreślono znaczenie dyrektorów ds. ryzyka dla przyszłego sukcesu firm ubezpieczeniowych.

Pobierz raport poniżej, aby dowiedzieć się więcej lub zajrzyj na bloga Mazars Financial Services .

Related content

Enterprise Risk Management

Enterprise Risk Management can help insurers successfully manage the endless disruptions and risks that arise in the market place as well as use them to their advantage.

Nasza wiedza

Insurance 1 1600 per 500px.jpg

Ubezpieczenia

Branża ubezpieczeniowa staje w obliczu niepewnego, niestabilnego i bardzo złożonego otoczenia gospodarczego i finansowego, w którym następują znaczące zmiany regulacyjne. Na tym konkurencyjnym i ciągle zmieniającym się rynku, towarzystwa ubezpieczeniowe i reasekuracyjne, fundusze emerytalne i brokerzy muszą stawiać czoła wielkim wyzwaniom. Zespoły specjalistów Mazars w zakresie ubezpieczeń wspierają klientów ubezpieczeniowych w mierzeniu się z bieżącymi zmianami.