Zarządzanie Ryzykiem Korporacyjnym w branży ubezpieczeniowej

Eksperci Chartis Research we współpracy z Mazars przeprowadzili badania na temat sposobów wdrażania przez ubezpieczycieli systemu zarządzania ryzykiem korporacyjnym (enterprise risk managemen - ERM) oraz czynników potrzebnych do skutecznej integracji.

W ramach współpracy przeprowadzono wywiady branżowe i badania w celu określenia aktualnego stanu ERM w branży ubezpieczeniowej oraz technik stosowania ERM w przyszłości. W badaniu podkreślono, w jaki sposób przyszli dyrektorzy ds. ryzyka będą wymagać szerszego, bardziej strategicznego zestawu umiejętności do pełnienia roli lidera. 

Raport analizuje również, jak gwałtownie ryzyko i ERM zmieniają się, a także dlaczego kluczowe jest, aby ubezpieczyciele wykorzystywali ERM w celu stworzenia wartości rzeczywistej poprzez podejmowanie decyzji opartych na wszystkich obszarach ryzyka ich organizacji. W raporcie zbadano również proces wdrażania przez ubezpieczycieli ERM oraz podkreślono znaczenie dyrektorów ds. ryzyka dla przyszłego sukcesu firm ubezpieczeniowych.

Pobierz raport poniżej, aby dowiedzieć się więcej lub zajrzyj na bloga Mazars Financial Services.

Dokument

Insurance Risk download file

Insurance Risk download file