Wyzwania mediów: mobilność i wieloekranowość

W ciągu ostatnich dziesięciu lat przemysł medialny doświadczył rewolucyjnych zmian - w szczególności zmieniły się zachowania konsumentów, doszło do zwiększenia globalnej łączności internetowej, rozwoju telefonii komórkowej, popularyzacji tabletów oraz zwiększenia ilości treści produkowanych przez użytkowników. Aby zapewnić sobie stabilny wzrost, firmy z branży mediowej wykorzystały możliwości stworzone przez nową falę cyfryzacji i dostosowały do niej swoje strategie biznesowe. Trzecia edycja naszego rocznego barometru mediów omawia zmiany w tym szybko rozwijającym się sektorze, analizując osiągnięcia spółek w trzech kluczowych obszarach: dochód, rentowność i środki pieniężne.

„Głównym wyzwaniem grup medialnych w 2015 roku będzie efektywne integrowanie stale rozwijającej się technologii cyfrowej, w szczególności w zakresie zdolności tych grup do publikowania treści na wszystkich urządzeniach w czasie rzeczywistym."

Guillaume Devaux, Partner we Francji

Dla celów niniejszego barometru, Mazars przeanalizował osiągnięcia 100 największych spółek mediowych notowanych na giełdach w Ameryce Północnej i Europie.

„Smartfon stał się wyraźnym czynnikiem wzrostu dla firm z branży medialnej, szczególnie dzięki jego możliwości identyfikacji położenia geograficznego, która umożliwia reklamodawcom zarządzanie lokowaniem produktu w łatwiejszy i skuteczniejszy sposób.”

Victor Wahba, Partner w Stanach Zjednoczonych

Mimo niesprzyjających warunków gospodarczych na całym świecie, przychody w branży medialnej stale rosły, osiągając wzrost na poziomie 5%. Jednak różnice w wynikach pomiędzy rynkami europejskimi i północnoamerykańskimi oraz pomiędzy dużymi a mniejszymi spółkami mediowymi powiększają się. W wyniku wprowadzenia nowej strategii cyfrowej niektóre firmy doświadczyły kurczącej się marży zysku – jest ona często mniej opłacalna na początku, jednak z czasem daje większy przychód i usprawnia ogólne procesy.

Nasz Zespół ds. Mediów przeprowadził szczegółową analizę głównych czynników ryzyka wpływających na spółki medialne. W odpowiedzi na nowe modele biznesowe, które powstają w czasie stałej ewolucji elektronicznej, spółki te muszą szybko adaptować się, przy jednoczesnym stawianiu czoła nowym wyzwaniom dotyczącym publikowania swoich raportów rocznych.

Spis treści

  • Informacje ogólne: kryzys ekonomiczny i nowe technologie
  • Część 1: Dobre wyniki sprzedaży stymulowane przez rozwijające się technologie
  • Część 2: Poprawa rentowności w Ameryce Północnej, kłopoty w Europie
  • Część 3: W jaki sposób spółki medialne wykorzystują aktywa płynne?
  • Co przyniesie przyszłość? Zwiększona zbieżność działań w mediach