Witajcie na planecie kobiet!

Mazars wraz Francuskim Narodowym Komitetem ONZ Kobiety (ang. UN Women) – podmiotem Organizacji Narodów Zjednoczonych na rzecz Równości Płci i Wzmocnienia Kobiet mają przyjemność zaprosić Państwa do zagłębienia się w świat i codzienne życie około 2 400 kobiet z 3 różnych pokoleń (generacji W urodzonej między 1945 a 1960 rokiem, generacji X urodzonej między 1961 a 1980 rokiem i generacji Y urodzonej między 1981 a 1995 rokiem) i 108 państw: Witajcie na planecie kobiet!

W wielu krajach XX wiek był wiekiem kształtowania się emancypacji kobiet: uzyskały one prawa wyborcze, niezależność finansową, dostęp  do edukacji i pracy, swobodę poruszania się itd. Chcieliśmy spotkać się z częścią tych kobiet i dowiedzieć się jak zmieniały się ich prawa, bo choć wszystkie z nich były świadkami znacznych reform w sytuacji kobiet w ciągu ostatnich dziesięcioleci, ich wiek, pochodzenie, czy wykształcenie nie mogłyby być bardziej różne. Obecnie przyjmuje się, że kobiety stanowią bogactwo przyszłości – zyskajmy lepsze zrozumienie tego, co kobiety właściwie przeżywają, co potępiają i do czego dążą.

Jak te kobiety oceniają poziom równości między kobietą a mężczyzną w ich krajach: czy kobiety w Ameryce Łacińskiej mają takie same prawa jak te w Ameryce Północnej?

W jakiej roli widzą siebie kobiety w społeczeństwie: czy ich podwójna, a czasem nawet potrójna rola to według nich rzeczywiście postęp?

Czy kobiety mają różne marzenia, w zależności od regionu z którego pochodzą? Czy kobiety z Bliskiego Wschodu mają inne potrzeby od kobiet z Europy?

Pełne badanie dostępne jest poniżej:

Chcesz wiedzieć więcej?