Sztuczna inteligencja w hotelarstwie: globalny raport 2018

Mazars, we współpracy z międzynarodowymi ekspertami, ma przyjemność zaprezentować Globalny Raport o Sztucznej Inteligencji w Branży Hotelarskiej.

Nowe technologie wykorzystujące sztuczną inteligencję mogą w przyszłości całkowicie zmienić sposób w jaki funkcjonuje branża hotelarska, między innymi rewolucjonizując sposób obsługi gościa i optymalizując procesy biznesowe. Niemniej jednak, firmy hotelarskie muszą być świadome ogromnych różnic w preferencjach, szczególnie pomiędzy podróżnymi z Chin, a podróżnymi z krajów zachodnich. Obserwuje się również różnice w stosunku podróżnych do zastosowań sztucznej inteligencji oraz gotowości do udostępniania danych osobowych w zamian za dostęp do inteligentnych usług.

„W zależności od pochodzenia podróżnych, istnieją ogromne dysproporcje w oczekiwaniach co do sztucznej inteligencji podczas pobytu w hotelu. Przykładowo, sztuczna inteligencja jest o wiele mocniej zakorzeniona w zwyczajach podróżnych z Chin niż podróżnych zachodnich. Co więcej, dane osobowe są kluczowe dla sztucznej inteligencji i maszyn uczących się. Branża hotelarska powinna zapewniać klientów, że ich dane są bezpieczne, aby nie bali się ich udostępniać co przełoży się na najlepsze doświadczenia ze sztuczną inteligencją”.

- Cédric Haaser, Partner, Lider Innowacji i Technologii w Grupie Mazars.

Nasz raport opiera się na badaniach pierwotnych i wtórnych, między innymi na ankiecie przeprowadzonej przez YouGov porównującej trendy w zastosowaniach sztucznej inteligencji i oczekiwaniach podróżnych z pięciu krajów: ze Stanów Zjednoczonych, Chin, Francji, Niemiec i Wielkiej Brytanii.

Badanie wskazuje na mocne międzynarodowe zróżnicowanie w doświadczeniach podróżnych i ich oczekiwaniach odnoszących się do zastosowań sztucznej inteligencji. Zagłębiono się również w problem gotowości i chęci podróżnych do udostępniania danych, kluczowego elementu dla sztucznej inteligencji i maszyn uczących się. Eksperci z różnych branż, między innymi hotelarskiej, podróżniczej i luksusowej, wypowiedzieli się jak według nich zmienią się ich branże dzięki rozwojowi sztucznej inteligencji.

CZEGO NAJCZĘŚCIEJ SZUKAJĄ PODRÓŻNI?

Z naszego raportu wynika, że obecny poziom wykorzystania innowacji technologicznych jest bardzo wysoki. Jednakże, biorąc pod uwagę niewykorzystany jeszcze potencjał technologii i big data, raport sugeruje, że branża hotelarska dopiero wchodzi w fazę największego rozwoju technologicznego. Od inteligentnych pokoi po chatboty: zakres innowacji związanych ze sztuczną inteligencją w hotelarstwie jest ogromny.

Więcej informacji w naszym badaniu, do pobrania poniżej.

Chcesz wiedzieć więcej?