Raport podatkowy Mazars dla Europy Środkowo-Wschodniej 2021

Już po raz dziewiąty z rzędu Mazars publikuje swój regionalny raport – Mazars Central and Eastern European Tax Guide 2021, w którym przedstawiono tabele i wykresy porównawcze systemów podatkowych 21 krajów Europy Środkowo-Wschodniej na rok 2021.

Aby pomóc inwestorom zainteresowanym regionem, Mazars CEE Tax Guide analizuje i podsumowuje zmiany podatkowe w 21 krajach, a także wskazuje na powszechne trendy i podstawowe strategie w opodatkowaniu. Oprócz Czwórki Wyszehradzkiej tegoroczna publikacja obejmuje również kraje Europy Południowo-Wschodniej, Rosję, Ukrainę i kraje bałtyckie. Badanie 2021 skupia uwagę na kosztach pracy, podatkach pośrednich, podatku dochodowym od osób prawnych i cenach transferowych na badanych rynkach.

Pobierz raport 

Najważniejsze ustalenia - Polska:

  • W czasie pandemii COVID wśród rozwiązań dostępnych w ramach tarcz antykryzysowych najkorzystniejsze było zwolnienie ze składek na ubezpieczenie społeczne. Firmy doceniły również świadczenia oferowane w ramach Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.
  • Pozycja Polski wśród krajów Grupy Wyszehradzkiej wzmocniona została wzrostem płacy minimalnej.
  • Ukończenie obowiązkowego internetowego systemu raportowania danych z faktur pozwoli urzędowi skarbowemu lepiej je nadzorować.
  • Szczególnie w okresie pandemii ceny transferowe były na celowniku organów podatkowych.

Mamy nadzieję, że nasi czytelnicy ocenią to podsumowanie jako przydatne i inspirujące. W raporcie uwzględniliśmy również dane kontaktowe biur i ekspertów Mazars.

Przewodnik opublikowaliśmy również na dedykowanej interaktywnej platformie w formie kompleksowego raportu online, w którym oprócz profili konkretnych krajów zawarte są materiały umożliwiające porównanie wybranych aspektów systemów podatkowych.

Skorzystaj z aplikacji online

Kontakt

Dokument

CEE Tax Guide 2021
CEE Tax Guide 2021