Powrót do tendencji wzrostowej w głównych europejskich spółkach budowlanych – badanie 2017

Nasz poprzedni raport opublikowany w zeszłym roku wzywał główne spółki do przyjęcia ostrożnego podejścia w 2016 roku, w szczególności ze względu na spadek zleceń na koniec 2015 roku.
Ostrożność okazała się uzasadniona w roku 2016, w którym doszło do konsolidacji działalności w dużych spółkach budowlanych: spadek obrotów i lekki wzrost marży odzwierciedlał skoncentrowanie się na głównej działalności oraz bardziej świadomy dobór zleceń.

Ożywienie w dużych spółkach budowlanych - badanie 2017

Dość stabilny rok 2016

Mimo że główne spółki budowlane w 2015 roku odnotowały niewielki wzrost, w 2016 roku zarejestrowały delikatny 1,1% spadek działalności przy niewielkim wzroście marż operacyjnych.

W portfelach zamówień w głównych spółkach odnotowano wzrost o 5,9% w porównaniu do 2015 roku, co wskazuje na ożywienie w sektorze budowlanym. Ilość zleceń zwiększyła się w obrębie badanej próby, z Ameryką Północną i Południową na czele, ale również w Europie, wykazując zwrot z inwestycji w tym obszarze, potwierdzony przez publikację FIEC

Dobre perspektywy dla sektora budowlanego w Europie w 2017

Po raz pierwszy od czasu kryzysu Europejska Federacja Przemysłu Budowlanego pisze o ożywieniu gospodarczym w niemal każdym europejskim kraju. W obliczu prognoz wzrostu w wysokości 2.2% w 2017 roku, zwłaszcza na rynku budownictwa mieszkaniowego i inżynierii lądowej wraz z ponownym podjęciem inwestycji publicznych, Europa się wzmacnia.

Komunikat o wzroście ilości zleceń znajduje swoje odzwierciedlenie w sprawozdaniach finansowych za pierwsze półrocze 2017, opublikowanych przez największe grupy budowlane ze średnim wzrostem obrotów na poziomie 8%, a 12% w sektorze budownictwa i robót publicznych.

Europa jest nadal obszarem największej aktywności tych spółek budowlanych (średnio 72% na koniec 2016 roku).

Miło nam zaprosić Państwa na przegląd europejskiego rynku budowlanego, dzięki wkładowi zespołów Mazars z pięciu głównych krajów, będących siedzibą dużych przedsiębiorstw uwzględnionych w naszej próbie.

Więcej informacji o naszym badaniu do ściągnięcia poniżej.

Dokumenty

Construction study 2017

Construction study 2017

Etude BTP 2017

Etude BTP 2017