Komunikacja finansowa grup ubezpieczeniowych: nacisk na Solvency II

Przez lata komunikacja finansowa stała się ważnym aspektem promowania działań dużych grup ubezpieczeniowych. Staje się ona szczególnie istotna w tym roku, wraz z opublikowaniem Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady „Solvency II” (Wypłacalność II), która wprowadza szeroko zakrojone zmiany dotyczące wymogów kapitałowych i zarządzania ryzykiem. W tym kontekście, przyjrzeliśmy się informacjom zawartym w dyrektywie Solvency II, głównym aspekcie komunikacji finansowej w 2015 roku.

5 głównych ustaleń dotyczących Solvency II

  • Wprowadzenie Solvency II poprawi komunikację finansową ubezpieczycieli, zarówno pod względem jakościowym i ilościowym;
  • Sporo grup dobrze dostosowało się do wymagań nowego środowiska regulacyjnego, bez wątpienia dzięki wcześniejszym przygotowaniom mającym na celu przygotowanie wewnętrznego modelu działania;
  • Informacje na temat przyszłych perspektyw, zarządzania kapitałowego oraz wypłaty dywidend mogłyby ulec poprawie;
  • Komunikacja finansowa zostanie bez wątpienia urozmaicona w 2016 roku, wraz z wejściem w życie Dyrektywy Solvency II, pierwszych publikacji SFCR i pełnej wersji Własnej Oceny Ryzyka i Wypłacalności (ORSA)
  • Przyszłość raportowania „Embedded Value” jest czymś, na co warto zwrócić uwagę w nadchodzących latach: czy konwergencja z Dyrektywą Solvency II będzie kompletna, co doprowadzi do zaniku tego wskaźnika ?

Nasza wiedza

Insurance 1 1600 per 500px.jpg

Ubezpieczenia

Branża ubezpieczeniowa staje w obliczu niepewnego, niestabilnego i bardzo złożonego otoczenia gospodarczego i finansowego, w którym następują znaczące zmiany regulacyjne. Na tym konkurencyjnym i ciągle zmieniającym się rynku, towarzystwa ubezpieczeniowe i reasekuracyjne, fundusze emerytalne i brokerzy muszą stawiać czoła wielkim wyzwaniom. Zespoły specjalistów Mazars w zakresie ubezpieczeń wspierają klientów ubezpieczeniowych w mierzeniu się z bieżącymi zmianami.