Jak banki reagują na ryzyko finansowe związane ze zmianami klimatu

Oczekuje się, że zrównoważone finansowanie będzie kluczowym czynnikiem powrotu do ożywienia gospodarczego po Covid-19, zaś organy regulacyjne zachęcają banki do aktywnego włączania ryzyka związanego z klimatem do swojej działalności gospodarczej i ramowego systemu zarządzania ryzykiem. W tym kontekście Mazars przeanalizował, w jaki sposób 30 największych banków na świecie reaguje na ryzyko finansowe związane z klimatem.

Wybuch pandemii Covid-19 uświadamia potrzebę reakcji na zagrożenia dla zrównoważonego rozwoju i poprawy odporności społecznej. W Odnowionej Strategii na rzecz  finansowania i zrównoważonego rozwoju (Renewed Sustainable Finance Strategy), dostępnej celem konsultacji do 15 lipca 2020 roku, Komisja Europejska daje jasny komunikat: pandemia nie opóźniła realizacji europejskich długoterminowych celów zrównoważonego rozwoju. Program zrównoważonego finansowania UE będzie w rzeczywistości kluczowym czynnikiem ożywienia gospodarczego w odpowiedzi na Covid-19, a sektor finansowy odegra kluczową rolę w mobilizowaniu niezbędnego kapitału.

W tym kontekście przeanalizowaliśmy, w jaki sposób 30 największych banków z całego świata radzi sobie z ryzykiem finansowym związanym z klimatem, zapoznając się z publicznie ujawnionymi przez nie informacjami. Celem niniejszego opracowania jest ocena stopnia, w jakim banki uwzględniły zmiany klimatyczne w obszarach zarządzania, zarządzania ryzykiem, analizy scenariuszy i publicznie ujawnianych informacji, a także ocena poziomu ich gotowości do spełnienia bieżących i przyszłych oczekiwań nadzorczych związanych z klimatem.

Jeśli chcesz  dowiedzieć się więcej o tym, jak niektóre z największych banków na świecie reagują na ryzyko finansowe związane ze zmianami klimatu, pobierz pełną wersję raportu.

Chcesz wiedzieć więcej?

Tackling climate change

Przeciwdziałanie zmianom klimatycznym: Raport

Mazars wraz z Official Monetary and Financial Institutions Forum (OMFIF) z dumą przedstawiają wspólny globalny raport dającego unikalny wgląd zarówno w obecne jak i w nadchodzące zmiany w regulacjach finansowych, mające przeciwdziałać zmianom klimatycznym. Jakiego rodzaju zmiany wprowadzane są do przepisów w jurysdykcjach na całym świecie w celu oceny i kontroli ryzyka klimatycznego? W jaki sposób można rozwijać te działania w przyszłości? Odpowiedzi dostarcza nasz ostatnie raport. Znajdą tu Państwo również odpowiedź, jak przygotować się na radykalne zmiany regulacyjne.