Investing in CEE: Inbound M&A report 2019/2020

Rok 2019 okazał się być stabilny dla rynku fuzji i przejęć w Europie Środkowo-Wschodniej (CEE), który wykazał się odpornością na globalny kryzys gospodarczy, jak wynika z najnowszego badania Mazars opublikowanego we współpracy z Mergermarket. Raport „Investing in CEE: Inbound M&A Report” zawiera przegląd działalności związanej z fuzjami i przejęciami w regionie Europy Środkowo-Wschodniej w 2019 roku, a także prognozę możliwości i wyzwań na najbliższe miesiące 2020 roku, zwłaszcza w obliczu wybuchu pandemii COVID-19.

"Lokalizacja to nasza wyraźna przewaga konkurencyjna, konkurencja w której wygrywamy zarówno z bardziej rozwiniętymi gospodarkami Europy Zachodniej, jak i szybko rozwijającymi się rynkami Azji i Bliskiego Wschodu. Dla wielu inwestorów region przynosi korzyści, możliwe do uzyskania w obydwóch wyżej wspomnianych częściach świata" - wyjaśnia Michel Kiviatkowski, Lider Usług Doradztwa Finansowego na Europę Środkowo-Wschodnią w Mazars i Partner Zarządzający Mazars w Polsce.

KLUCZOWE USTALENIA

  • Region CEE jest ogólnie atrakcyjny dla inwestorów dzięki unikalnemu połączeniu czynników pozwalających na zyskanie przewagi konkurencyjnej: strategicznej lokalizacji łączącej Europę Zachodnią z Azją i Bliskim Wschodem, szerokim zasobom wiedzy i kompetencji, stosunkowo niskim kosztom w porównaniu z bardziej rozwiniętymi rynkami, a także coraz liczniejszej klasie średniej.
  • W 2019 roku gospodarka Europy Środkowo–Wschodniej w dalszym ciągu rozwijała się w dobrym tempie pomimo globalnych trudności gospodarczych, takich jak wojna handlowa między USA a Chinami, odwrócenie krzywej rentowności obligacji USA czy spowolnienie gospodarek strefy euro.
  • 4 główne czynniki wpływające na działalność transakcyjną w Regionie to: duży apetyt ze strony strategicznych nabywców na inwestycje międzynarodowe w Regionie, rosnące zainteresowanie działalnością private equity, planowanie sukcesji i konsolidacja rynku w kilku określonych sektorach.
  • Całkowita wartość rynku  M&A odnotowana w 2019 r. wyniosła 42,3 mld EUR, przy łącznej liczbie 726 transakcji.
  • Mediana wskaźnika EV/EBITDA wzrosła z 6,74x w 2018 r. do 7,81x w 2019 r. (w porównaniu do 10,91x w Europie Zachodniej).
  • Działalność private equity w regionie CEE nadal się rozwijała, w 2019 roku odnotowano łącznie 69 transakcji wykupów (2,9 mld EUR). W 2019 r. zarejestrowano 59 sprzedaży private equity, zaś ujawniona łączna wartość transakcji to 6,5 mld EUR. Międzynarodowe podmioty zajmujące się tą działalnością były głównie zaangażowane w większe transakcje, podczas gdy lokalne firmy koncentrowały się bardziej na małych i średnich transakcjach.
  • Napływające transakcje M&A z udziałem inwestorów strategicznych i finansowych pochodzących spoza regionu CEE stanowiły 40% ilości transakcji M&A oraz 51% wartości wszystkich transakcji w Regionie.
  • Nabywcy zagraniczni pochodzili głównie z Europy Zachodniej, z USA i z Azji.
  • Ogólnoświatowy wstrząs związany z trwającym obecnie wybuchem pandemii Covid-19 najprawdopodobniej będzie miał znaczący wpływ na gospodarki krajów Europy Środkowo-Wschodniej oraz ich rynki fuzji i przejęć w 2020 r., podobnie zresztą jak będzie to miało miejsce na całym świecie. W Europie spodziewano się spowolnienia gospodarczego, jeszcze zanim obecny kryzys zaostrzył sprawę. Niemniej jednak rynek M&A w Europie Środkowo-Wschodniej, w porównaniu z innymi regionami rynków wschodzących, jest stosunkowo dobrze przygotowany do poradzenia sobie z tymi trudnościami.
  • Gdy sytuacja ustabilizuje się i pozory normalności powrócą, silne fundamenty Europy Środkowo-Wschodniej z pewnością przyczynią się do tego, że Region pozostanie nadal atrakcyjnym miejscem dla inwestorów.

Rynek M&A w liczbach

Chcesz dowiedzieć się więcej o rynku M&A w Europie Środkowo-Wschodniej? 

Pobierz pełną wersję raportu "Investing in CEE: Inbound M&A Report"

Nasza wiedza

FAS 2

Finanse przedsiębiorstw

Nasi doradcy w zakresie fuzji i przejęć pomagają Państwu osiągać cele dzięki sprawdzonemu specjalistycznemu doradztwu i wsparciu na każdym etapie projektu. Jeżeli pragną Państwo pozyskać fundusze, nabyć przedsiębiorstwo lub je zbyć, jesteśmy w stanie zapewnić Państwu rozwiązania dostosowane do Państwa potrzeb dzięki doświadczeniu zdobytemu podczas transakcji na całym świecie w różnych sektorach.

Powiązane treści

GettyImages-85 1600x500.jpg

Globalne inwestycje skoncentrowane w regionie CEE

Dzięki takim atutom jak stabilność polityczna, wykwalifikowana siła robocza oraz konkurencyjne ceny, transakcje fuzji i przejęć w regionie Europy Środkowo-Wschodniej przyciągają inwestorów z różnych stron.

CEE M&A Report 2019_2020 1600x500.png

Private equity w transakcjach M&A w 2019 roku

Poniższy tekst został zaczerpnięty z ostatniego raportu Mazars ‘Investing in CEE: Inbound M&A Report 2019/2020’. Aby dowiedzieć się więcej o inwestycjach mających wpływ na region Europy Środkowo-Wschodniej, pobierz treść całego raportu.

CEE

Europa Środkowo-Wschodnia centrum fuzji i przejęć

Fuzje i przejęcia to z definicji procesy złożone i skomplikowane - niezależnie od tego, czy chodzi o rozbieżności natury prawnej, kwestie zasobów ludzkich, czy nietypową wycenę – z jednej strony transakcja może obfitować w trudności, ale z drugiej strony może przynieść liczne korzyści. Miejsce transakcji z góry definiuje sposób, w jaki się ona odbędzie. W naszym ostatnim raporcie „Inwestowanie w Europie Środkowo-Wschodniej: przychodzące fuzje i przejęcia 2019/2020” pisaliśmy, że kraje Europy Środkowej i Wschodniej nadal są postrzegane jako godne pozazdroszczenia miejsca prowadzenia działalności gospodarczej.