Finanse cyfrowe: Wyzwania etyczne i compliance w branży usług finansowych - Raport Globalny

Globalny raport został opracowany przez The Economist Intelligence Unit z inicjatywy Mazars, a jego celem było zbadanie firm z sektora usług finansowych pod kątem przestrzegania przez nich norm etycznych i compliance oraz tego, czy rozumieją jakim zmianom może ulec ich sektor pod wpływem nowych technologii.

Obecnie firmy z sektora usług finansowych są w trakcie wdrażania zmian wymaganych przez nowe regulacje. W tym samym czasie, muszą zareagować na zwiększanie się poziomu cyfryzacji w handlu, a w szczególności w ich branży. Niektóre perspektywicznie myślące firmy świadczące usługi finansowe, w pojedynkę lub z dostawcami technologii finansowych, już wykorzystują możliwości, które oferują im zarówno nowe regulacje, jak i cyfryzacja, aby polepszyć jakość swoich systemów wewnętrznych i kontakty z klientami. Ich celem jest poprawa jakości oceny ryzyka, zwiększenie przejrzystości oraz odzyskanie zaufania, które zostało utracone po kryzysie finansowym.

O badaniu

Ten raport skupia się na tym, w jaki sposób firmy z sektora usług finansowych reagują na fale nowych regulacji i wzrost cyfryzacji. Rozważa także, w jaki sposób wdrożenie wyspecjalizowanych technologii cyfrowych moze pomóc firmom świadczącym usługi finansowe polepszyć jakość usług, lepiej zarządać obszarami ryzyka, polepszyć swoje standardy dotyczące przejrzystości i budować zaufanie.

Raport został opracowany na podstawie badania źródeł zastanych, ankiety online, w której wzięło udział 200 firm świadczących usługi finansowe na całym świecie i pogłębionych wywiadów z sześcioma ekspertami w temacie:

  • Dr Thomas Loesler, Globalny Chief Compliance Officer, Allianz
  • Andrew White, CEO, FundApps
  • Ben Hammersley, Futurolog i specjalista ds cyberprzestępczości
  • James Kennedy, Chief Technology Officer w zakresie dostaw aplikacji, UBS
  • Giancarlo Bruno, szef sektora usług finansowych i członek komitetu zarządzającego, World Economic Forum
  • R. Jesse McWaters, Lider ds innowacji finansowych, World Economic Forum

Pobierz raport poniżej, aby dowiedzieć się więcej lub zajrzyj na bloga Mazars Financial Services.

Chcesz wiedzieć więcej?

Dokument

Digital Finance : meeting ethics and compliance challenges

Digital Finance : meeting ethics and compliance challenges