Finanse cyfrowe: Wyzwania etyczne i compliance w branży usług finansowych - Raport Globalny

Globalny raport został opracowany przez The Economist Intelligence Unit z inicjatywy Mazars, a jego celem było zbadanie firm z sektora usług finansowych pod kątem przestrzegania przez nich norm etycznych i compliance oraz tego, czy rozumieją jakim zmianom może ulec ich sektor pod wpływem nowych technologii.

Obecnie firmy z sektora usług finansowych są w trakcie wdrażania zmian wymaganych przez nowe regulacje. W tym samym czasie, muszą zareagować na zwiększanie się poziomu cyfryzacji w handlu, a w szczególności w ich branży. Niektóre perspektywicznie myślące firmy świadczące usługi finansowe, w pojedynkę lub z dostawcami technologii finansowych, już wykorzystują możliwości, które oferują im zarówno nowe regulacje, jak i cyfryzacja, aby polepszyć jakość swoich systemów wewnętrznych i kontakty z klientami. Ich celem jest poprawa jakości oceny ryzyka, zwiększenie przejrzystości oraz odzyskanie zaufania, które zostało utracone po kryzysie finansowym.

O badaniu

Ten raport skupia się na tym, w jaki sposób firmy z sektora usług finansowych reagują na fale nowych regulacji i wzrost cyfryzacji. Rozważa także, w jaki sposób wdrożenie wyspecjalizowanych technologii cyfrowych moze pomóc firmom świadczącym usługi finansowe polepszyć jakość usług, lepiej zarządać obszarami ryzyka, polepszyć swoje standardy dotyczące przejrzystości i budować zaufanie.

Raport został opracowany na podstawie badania źródeł zastanych, ankiety online, w której wzięło udział 200 firm świadczących usługi finansowe na całym świecie i pogłębionych wywiadów z sześcioma ekspertami w temacie:

  • Dr Thomas Loesler, Globalny Chief Compliance Officer, Allianz
  • Andrew White, CEO, FundApps
  • Ben Hammersley, Futurolog i specjalista ds cyberprzestępczości
  • James Kennedy, Chief Technology Officer w zakresie dostaw aplikacji, UBS
  • Giancarlo Bruno, szef sektora usług finansowych i członek komitetu zarządzającego, World Economic Forum
  • R. Jesse McWaters, Lider ds innowacji finansowych, World Economic Forum

Pobierz raport poniżej, aby dowiedzieć się więcej lub zajrzyj na bloga Mazars Financial Services.

Chcesz wiedzieć więcej?

ConfW 1086x202

Digital Finance: Seminar series by Mazars

Mazars is organising a series of debates to follow up the release of our Digital Finance global report, devised by The Economist Intelligence Unit.

istock 1086x336.jpg

Financial Services blog

Our blogging platform for the Financial Services industry offers visitors insights and thought leadership from Mazars banking, insurance and real estate experts.