CEE View: Inbound M&A report 2018/2019

Mazars we współpracy z Mergermarket ma przyjemność zaprezentować „CEE View: Inbound M&A Report 2018/2019". Nowy raport zawiera przegląd fuzji i przejęć w 2018 roku w regionie Europy Środkowo-Wschodniej, a także prognozę wyzwań i możliwości na najbliższe kilka miesięcy.

Główne ustalenia

  • W porównaniu z innymi wschodzącymi regionami świata, Europa Środkowo-Wschodnia okazuje się być stabilnym regionem dla inwestycji M&A. Trwały wzrost gospodarczy, rosnąca konsumpcja krajowa, atrakcyjna dynamika płac, bliższe związki z rynkami spoza regionu oraz dobra jakość aktywów zapewniły solidne podstawy dla działalności M&A w tej części świata.
  • Całkowita wartość rynku fuzji i przejęć w 2018 roku wyniosła 46,9 mld EUR, przy łącznej liczbie 701 transakcji (dane na podstawie transakcji powyżej 5 mln EUR). Dobre wyniki i atrakcyjność fuzji i przejęć w regionie są widoczne, zwłaszcza jeśli chodzi o takie kraje jak Austria, Polska, Czechy, Rumunia, Węgry, Słowacja czy region Adriatyku. Rosja pozostaje największym rynkiem fuzji i przejęć w regionie pomimo sankcji geopolitycznych.
  • W całej Europie Środkowej i Wschodniej sektor private equity jest dojrzały, wartość wykupów wzrosła, jako że sponsorzy poszukiwali wysokiej jakości aktywów w regionie. Wartość transakcji funduszy private equity w 2018 roku wzrosła o 83% do 7,5 mld EUR (81 transakcji zarejestrowanych o wartości powyżej 5 mln EUR). Międzynarodowe fundusze realizujące przejęcia doceniły atrakcyjne podstawy gospodarcze i ceny w regionie i zintensyfikowały działania w celu poczynienia znacznych inwestycji, potwierdzając zaufanie funduszy private equity do wzrostu i stabilności w Europie Środkowo-Wschodniej.
  • Inwestycje napływające spoza Europy Środkowej i Wschodniej stanowiły 58% całkowitej wartości rynku M&A w 2018 oku. i wzrosły ponad dwukrotnie w porównaniu z rokiem poprzednim.
  • Do głównych oferentów z Europy Środkowej i Wschodniej należą inwestorzy z Europy Zachodniej (Niemcy, Wielka Brytania, Francja, Holandia, Skandynawia, Szwajcaria, Włochy), USA, ale także coraz więcej inwestorów z Azji (Chiny, Korea Południowa, Japonia).
  • Chociaż dwa sektory - przemysłowy i energetyczny - wyróżniają się na tle innych branż,to region charakteryzuje się zróżnicowaną gospodarką i generuje transakcje w różnych gałęziach przemysłu. Przemysł, technologia, usługi profesjonalne, handel detaliczny i towary konsumpcyjne, żywność i napoje oraz energia i media osiągnęły szczególnie dobre wyniki w 2018 roku. Sektor usług finansowych jest zasadniczo solidny -  obecnie trwa konsolidacja w sektorze bankowym. Europa Środkowo-Wschodnia jest również otwartym polem do testowania nowych rozwiązań z zakresu fintech, ponieważ poziom wykorzystania technologii bankowych przez konsumentów w regionie jest wysoki.
  • Region nie jest oczywiście pozbawiony kilku wyzwań: niepewności konsekwencji związanych z Brexitem, wojen handlowych USA z UE i Chinami, wpływu sankcji na Rosję czy napięć między Unią Europejską a niektórymi rządami państw Europy Środkowo-Wschodniej.
  • Perspektywy na rok 2019 i kolejne lata wydają się być pozytywne, a w ciągu najbliższych kilku miesięcy spodziewamy się, że po raz kolejny będą obiecujące dla krajowych i międzynarodowych inwestorów w Europie Środkowo-Wschodniej. 

Chcesz dowiedzieć się więcej o rynku fuzji i przejęć w Europie Środkowo-Wschodniej? 

Pobierz pełną wersję "CEE View: Inbound M&A report 2018/2019" tutaj

Dokument

Mazars CEE View - Inbound M&A Report 2018_2019.pdf
Mazars CEE View - Inbound M&A Report 2018_​2019.pdf