Bancassurance w Europie – badanie porównawcze

Choć bancassurance to dynamicznie rozwijający się sektor, właściwy nadzór jednostki dominującej oraz jednostek zależnych jest wymaganiem warunkującym właściwe zarządzanie. Zarówno efektywne ujawnianie kluczowych informacji między bankiem a firmą ubezpieczeniową, jak i sprzężenie synergii mają fundamentalne znaczenie. Mając ugruntowaną pozycję na europejskim rynku usług doradczych dla instytucji finansowych oraz doskonałą znajomość sektora usług finansowych, Mazars mógł przeprowadzić analizę sektora bancassurance.

Nasze badanie polegało na przeprowadzeniu wywiadów z Dyrektorami ds. Ryzyka (CROs) oraz Dyrektorami Finansowymi wiodących europejskich spółek zajmujących się bancassurance. Tematem były podstawowe czynniki o charakterze organizacyjnym, warunkujące funkcjonowanie biznesu, na których opierałyby się wzorce i trendy dla branży. Wywiady zawierały pytania zarówno o charakterze ilościowym, jak i jakościowym, ze szczególnym uwzględnieniem podejść używanych przez jednostkę Zarządzającą Ryzykiem Banku i Systemy Kontroli Wewnętrznej w procesie kontrolowania jednostek zależnych z branży ubezpieczeń.

Próba reprezentatywna

Spółki wchodzące w skład grupy reprezentatywnej to jedni z głównych graczy największych europejskich rynków bancassurance: Francji, Hiszpanii i Włoch.

Wszystkie grupy objęte badaniem to grupy, w których bank jest jednostką dominującą, kontrolującą jednostki zależne działające zarówno w sektorze ubezpieczeń na życie, jak i innego rodzaju ubezpieczeń. Ten pierwszy jest typowy dla dziedziny ubezpieczeń bankowych, chociaż obecnie wiele jednostek rozwija znaczną działalność na polu innego rodzaju ubezpieczeń.

Aby dowiedzieć się więcej, przeczytaj cały raport:

Powiązane strony

Bancassurance study 1600x900.png

SFCR STUDY 2018

Już drugi rok z rzędu firma Mazars przeprowadza badanie dotyczące wypłacalności i raportów na temat kondycji finansowej. Zeszłoroczna analiza obejmowała raporty francuskich spółek, ale nie zawierała danych o 15 jednostkach europejskich podlegających zasadom Dyrektywy Solvency II (pol.: Wypłacalność II), która zaczęła obowiązywać z dniem 1 stycznia 2016 i wywarła fundamentalny wpływ na prawo regulacyjne, w ramach którego funkcjonują europejskie podmioty działające na rynku ubezpieczeniowym lub prowadzące przedsięwzięcia tego rodzaju.

Pobierz pdf 9,30 MB