Ankieta: Zarządzanie ryzykiem w erze cyfryzacji

Rok 2016 był kolejnym szczególnym rokiem dla przemysłu e-commerce na świecie, w którym kwota ze sprzedaży online wyniosła 2.671 miliardów dolarów. Niezaprzeczalną zaletą przemysłu e-commerce jest jego potencjał konkurencyjny oraz to, że oferuje znacznie więcej możliwości dla handlu, ale czy znane są także RYZYKA związane z tą dziedziną? W jaki sposób radzą sobie z nimi przedsiębiorstwa?

Mazars wspólnie z Fundacją E-commerce (The E-commerce Foundation) opracowali tę ankietę aby zbadać wpływ globalnego przemysłu e-commerce na wiele sektorów oraz aby lepiej zrozumieć w jaki sposób firmy zarządzają nowymi, globalnymi możliwościami oraz ryzykiem, na które są narażone.

   

Uwaga! Ankieta dostępna jest wyłącznie w języku angielskim.

Ecommerce foundation questionnaire

Z góry dziękujemy za czas poświęcony na wypełnienie krótkiej ankiety. Nie powinna ona zająć Państwu więcej niż 10 minut. Jeśli chcieliby Państwo otrzymać kopię raportu z badania końcowego, prosimy o podanie adresu mailowego na końcu niniejszej ankiety. Państwa dane nie zostaną przekazane dalej. Szanujemy Państwa prywatność i pragniemy zapewnić, że udzielają Państwo odpowiedzi z zachowaniem pełnej anonimowości.

Kliknij tutaj, aby dowiedzieć się więcej o Fundacji E-Commerce .

Chcesz wiedzieć więcej?