Czy nadszedł czas na alternatywne metody wyceny w sektorze budowlanym?

Niezależnie od tego, czy chodzi o firmę lokalną, czy też o jednostkę globalną, wycena przedsiębiorstwa budowlanego jest często estymacją bazującą na wielokrotności zysku, a w związku z tym opartą głównie na szacunkach krótkookresowych. Natomiast strategie biznesowe uwzględniające długoterminowe plany związane z innowacjami, energią, koncesjami i przejęciami nie są w pełni uwzględniane przy wycenach. A gdyby tak wyceniający uwzględnili długookresowe perspektywy poprzez wykorzystanie innych metod wyceny, które ułatwiłyby zrozumienie tych strategii? Czy miałoby to wpływ na wycenę firm?

Nasz poprzedni raport, How are major European construction groups performing? („Jak radzą sobie największe europejskie firmy budowlane?”) wykazał średnią rentowność pomiędzy 2,6% a 8,9% w skali roku w ostatnich dziesięciu latach w odniesieniu do próby 15 europejskich grup.

Ten sektor z pewnością przedstawia własne szczególne ryzyko, ale jednocześnie może poszczycić się szeregiem mocnych punktów: pewną stabilnością na poziomie wyników, prognozowanym średnim wzrostem w wysokości 4,1% rocznie do 2020 roku, wpływem gospodarek wschodzących i ich popytu na infrastrukturę, a także wciąż znaczącą fragmentacją sektora (15 największych firm to 12% europejskiego rynku budowlanego) sugerującą, że jest miejsce na konsolidację.

W jakim zakresie rynek uwzględnia te aspekty przy wycenach spółek budowlanych?

Oprócz analiz przeprowadzonych na potrzeby fuzji i przejęć oraz procesów  due diligence w tym sektorze, przeprowadziliśmy wywiady z analitykami finansowymi i przeanalizowaliśmy raporty domów maklerskich na temat wycen spółek giełdowych. Wycena przedsiębiorstw działających na mocy koncesji, która jest oparta o specyficzne modele biznesowe oraz wycena innych rodzajów działalności (telefonia itp.), które nie są powiązane z sektorem budowlanym, nie zostały uwzględnione w naszej analizie.

Jedynie metoda mnożników rynkowych jest stosowana w wycenach w sektorze budowlanym. Poziomy mnożników rynkowych są niższe niż w przypadku innych branż.

Źródło : Aswath Damodaran

Poziomy mnożników dla tej działalności pozostają niższe niż w innych sektorach. Jeśli chodzi o EBITDA, różnica pomiędzy sektorem inżynierii/budownictwa a średnią rynkową dla wszystkich sektorów wynosi 16%. W samej strefie europejskiej luka wartości jest podobna. Dla próby 170 europejskich jednostek z sektora inżynieryjno-budowlanego różnica wynosi -13%.

Jeśli chodzi o wskaźniki cena-zysk (PER), różnica pomiędzy sektorem inżynieryjno-budowlanym a średnią rynkową wynosi -20%. 

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji, pobierz nasz raport poniżej.

Dokument

Is now the time for alternative valuation methods for the construction industry ?

Is now the time for alternative valuation methods for the construction industry ?