Raporty i badania

Zapraszamy do zapoznania się z wynikami badań i analiz przeprowadzonych przez Mazars.

Analiza kondycji finansowej podmiotów prowadzących działalność ubezpieczeniową i reasekuracyjną na rynku europejskim

Już drugi rok z rzędu firma Mazars przeprowadza badanie dotyczące wypłacalności i raportów na temat kondycji finansowej. Zeszłoroczna analiza obejmowała raporty francuskich spółek, ale nie zawierała danych o 15 jednostkach europejskich podlegających zasadom Dyrektywy Solvency II (pol.: Wypłacalność II), która zaczęła obowiązywać z dniem 1 stycznia 2016 i wywarła fundamentalny wpływ na prawo regulacyjne, w ramach którego funkcjonują europejskie podmioty działające na rynku ubezpieczeniowym lub prowadzące przedsięwzięcia tego rodzaju.

Badanie porównawcze informacji finansowych reasekuratorów

Reasekuracja, znana również jako „ubezpieczenie ubezpieczycieli”, odgrywa obecnie kluczową rolę w światowej gospodarce rynkowej. Czynniki takie jak: wzmocnienie wymogów kapitałowych, rosnąca liczba istotnych katastrof naturalnych lub potrzeba optymalnej ochrony zwiększają zapotrzebowanie na reasekurację.

Raport z badania Mazars i ecoDa prezentuje główne wyzwania ładu korporacyjnego

9 marca 2018

Mazars wraz z ecoDa – Europejską Konfederacją Stowarzyszeń Dyrektorów, opublikowali wyniki ankiety przeprowadzonej wśród członków rad dyrektorów, która bierze pod lupę praktyki europejskich spółek giełdowych w zakresie tworzenia struktur corporate governance i ujawniania praktyk w zakresie ładu korporacyjnego, w tym zasady „zastosuj lub wyjaśnij”.

Powrót do tendencji wzrostowej w głównych europejskich spółkach budowlanych – badanie 2017

Nasz poprzedni raport opublikowany w zeszłym roku wzywał główne spółki do przyjęcia ostrożnego podejścia w 2016 roku, w szczególności ze względu na spadek zleceń na koniec 2015 roku.
Ostrożność okazała się uzasadniona w roku 2016, w którym doszło do konsolidacji działalności w dużych spółkach budowlanych: spadek obrotów i lekki wzrost marży odzwierciedlał skoncentrowanie się na głównej działalności oraz bardziej świadomy dobór zleceń.

Share