Raporty i badania

Zapraszamy do zapoznania się z wynikami badań i analiz przeprowadzonych przez Mazars.

The future of telcos: winning the client experience battle

Future of telcos study 1600 per 700.jpg
Mazars launches global study, The Future of Telcos: winning the client experience battle, the case of mobile financial services

WIĘCEJ

CEE View: Inbound M&A report 2018/2019

CEE M&A Report 1600X700.png
Mazars we współpracy z Mergermarket ma przyjemność zaprezentować „CEE View: Inbound M&A Report 2018/2019". Nowy raport zawiera przegląd fuzji i przejęć w 2018 roku w regionie Europy Środkowo-Wschodniej, a także prognozę wyzwań i możliwości na najbliższe kilka miesięcy.

WIĘCEJ

Water. For Good

Water 1600 per 500.jpg
Światowy Dzień Wody, inicjatywa ustanowiona przez ONZ w 1992 r., przypomina światu, że wciąż istnieje pilna potrzeba ochrony i dystrybucji najcenniejszego surowca dla życia i społeczeństwa.

WIĘCEJ

Badanie porównawcze na temat kluczowych spraw badania

KAM 1600x500.jpg
„Celem przedstawiania kluczowych spraw badania jest podniesienie wartości informacyjnej sprawozdania biegłego rewidenta poprzez zapewnienie większej przejrzystości przeprowadzonego badania.” W celu przedstawienia “dodatkowych informacji zamierzonym użytkownikom sprawozdania finansowego, aby pomóc im w zrozumieniu tych spraw, które według zawodowego osądu biegłego rewidenta miały największe znaczenie podczas badania sprawozdania finansowego”*.

WIĘCEJ

Bancassurance w Europie – badanie porównawcze

Bancassurance study_1600X500.jpg
Choć bancassurance to dynamicznie rozwijający się sektor, właściwy nadzór jednostki dominującej oraz jednostek zależnych jest wymaganiem warunkującym właściwe zarządzanie. Zarówno efektywne ujawnianie kluczowych informacji między bankiem a firmą ubezpieczeniową, jak i sprzężenie synergii mają fundamentalne znaczenie. Mając ugruntowaną pozycję na europejskim rynku usług doradczych dla instytucji finansowych oraz doskonałą znajomość sektora usług finansowych, Mazars mógł przeprowadzić analizę sektora bancassurance.

WIĘCEJ

Sztuczna inteligencja w hotelarstwie: globalny raport 2018

AI Cover image 1600x500.png
Mazars, we współpracy z międzynarodowymi ekspertami, ma przyjemność zaprezentować Globalny Raport o Sztucznej Inteligencji w Branży Hotelarskiej.

WIĘCEJ

Analiza kondycji finansowej podmiotów prowadzących działalność ubezpieczeniową i reasekuracyjną na rynku europejskim

Bancassurance study 1600x900.png
Już drugi rok z rzędu firma Mazars przeprowadza badanie dotyczące wypłacalności i raportów na temat kondycji finansowej. Zeszłoroczna analiza obejmowała raporty francuskich spółek, ale nie zawierała danych o 15 jednostkach europejskich podlegających zasadom Dyrektywy Solvency II (pol.: Wypłacalność II), która zaczęła obowiązywać z dniem 1 stycznia 2016 i wywarła fundamentalny wpływ na prawo regulacyjne, w ramach którego funkcjonują europejskie podmioty działające na rynku ubezpieczeniowym lub prowadzące przedsięwzięcia tego rodzaju.

WIĘCEJ

Badanie porównawcze informacji finansowych reasekuratorów

Benchmark Study on Reinsurers' Financial Communication1600x500.png
Reasekuracja, znana również jako „ubezpieczenie ubezpieczycieli”, odgrywa obecnie kluczową rolę w światowej gospodarce rynkowej. Czynniki takie jak: wzmocnienie wymogów kapitałowych, rosnąca liczba istotnych katastrof naturalnych lub potrzeba optymalnej ochrony zwiększają zapotrzebowanie na reasekurację.

WIĘCEJ

Globalne badanie sektora motoryzacyjnego 2018

Automotive study 2018 1600x500.png
Grupa ekspertów Mazars ds. przemysłu motoryzacyjnego wraz ze specjalistami IHS opracowała globalny raport 2018 dotyczący zrównoważonej mobilności.

WIĘCEJ

Mazars Global Water Risk Survey

Global Water Risk Survey 1600x500.png
To celebrate the world water day, Mazars is glad to share the key results of the latest Mazars global water survey, focusing on the global water risks.

WIĘCEJ