Raporty i badania

Zapraszamy do zapoznania się z wynikami badań i analiz przeprowadzonych przez Mazars.

Badanie porównawcze informacji finansowych reasekuratorów

Reasekuracja, znana również jako „ubezpieczenie ubezpieczycieli”, odgrywa obecnie kluczową rolę w światowej gospodarce rynkowej. Czynniki takie jak: wzmocnienie wymogów kapitałowych, rosnąca liczba istotnych katastrof naturalnych lub potrzeba optymalnej ochrony zwiększają zapotrzebowanie na reasekurację.

Raport z badania Mazars i ecoDa prezentuje główne wyzwania ładu korporacyjnego

9 marca 2018

Mazars wraz z ecoDa – Europejską Konfederacją Stowarzyszeń Dyrektorów, opublikowali wyniki ankiety przeprowadzonej wśród członków rad dyrektorów, która bierze pod lupę praktyki europejskich spółek giełdowych w zakresie tworzenia struktur corporate governance i ujawniania praktyk w zakresie ładu korporacyjnego, w tym zasady „zastosuj lub wyjaśnij”.

Powrót do tendencji wzrostowej w głównych europejskich spółkach budowlanych – badanie 2017

Nasz poprzedni raport opublikowany w zeszłym roku wzywał główne spółki do przyjęcia ostrożnego podejścia w 2016 roku, w szczególności ze względu na spadek zleceń na koniec 2015 roku.
Ostrożność okazała się uzasadniona w roku 2016, w którym doszło do konsolidacji działalności w dużych spółkach budowlanych: spadek obrotów i lekki wzrost marży odzwierciedlał skoncentrowanie się na głównej działalności oraz bardziej świadomy dobór zleceń.

Kształtowanie kultury korporacyjnej przez zarząd w przedsiębiorstwach europejskich – raport z badania

Nadawanie właściwego tonu korporacyjnego przez kierownictwo jest postrzegane jako najbardziej efektywny sposób wpływania na kulturę w dzisiejszych przedsiębiorstwach. Jeśli przykład idzie z góry, ludzie zaczynają go naśladować. Jednak badania przeprowadzone pośród członków zarządów europejskich firm dowodzą, że to stwierdzenie wcale nie znajduje odzwierciedlenia w sposobie funkcjonowania ich firm.

Czy nadszedł czas na alternatywne metody wyceny w sektorze budowlanym?

Niezależnie od tego, czy chodzi o firmę lokalną, czy też o jednostkę globalną, wycena przedsiębiorstwa budowlanego jest często estymacją bazującą na wielokrotności zysku, a w związku z tym opartą głównie na szacunkach krótkookresowych. Natomiast strategie biznesowe uwzględniające długoterminowe plany związane z innowacjami, energią, koncesjami i przejęciami nie są w pełni uwzględniane przy wycenach. A gdyby tak wyceniający uwzględnili długookresowe perspektywy poprzez wykorzystanie innych metod wyceny, które ułatwiłyby zrozumienie tych strategii? Czy miałoby to wpływ na wycenę firm?

Share