Raporty i badania

Zapraszamy do zapoznania się z wynikami badań i analiz przeprowadzonych przez Mazars.

Odpowiedzialne praktyki bankowe: analiza porównawcza 2020

Responsible banking_web image_1600x500.jpg
W związku z faktem, że czynniki środowiskowe, społeczne i związane z ładem korporacyjnym (z ang. ESG - Environmental, Social, Governance) oraz odpowiedzialne za to praktyki bankowe stają się głównym przedmiotem zainteresowania sektora bankowego, Mazars przeanalizował, w jaki sposób banki włączają zrównoważony rozwój do swoich praktyk handlowych.

WIĘCEJ

Prognozowanie wyników finansowych w czasie kryzysu

Valuations 1600X500.png
Analiza statystyczna danych rynkowych ułatwiająca analizę wpływu COVID-19 na prognozy finansowe przedsiębiorstw

WIĘCEJ

COVID-19 I ŚWIAT PRIVATE EQUITY

shutter 1600x500.jpg
Przeprowadziliśmy ankietę wśród funduszy private equity i inwestorów, aby zrozumieć wyzwania, poziom optymizmu i strategie reagowania w związku z kryzysem COVID-19.

WIĘCEJ

Informacje finansowe reasekuratorów: badanie porównawcze 2019-2020

reinsurance benchmark 1600x500.jpg
W związku ze wzrastającą rolą zakładów reasekuracji, firma Mazars przeprowadziła analizę najnowszych informacji finansowych 10 największych reasekuratorów na świecie, oraz przedstawiła porównanie zapewniające lepsze zrozumienie ich profilu ryzyka i strategii.

WIĘCEJ

Jak banki reagują na ryzyko finansowe związane ze zmianami klimatu

GettyImages-82 1600x500.jpg
Oczekuje się, że zrównoważone finansowanie będzie kluczowym czynnikiem powrotu do ożywienia gospodarczego po Covid-19, zaś organy regulacyjne zachęcają banki do aktywnego włączania ryzyka związanego z klimatem do swojej działalności gospodarczej i ramowego systemu zarządzania ryzykiem. W tym kontekście Mazars przeanalizował, w jaki sposób 30 największych banków na świecie reaguje na ryzyko finansowe związane z klimatem.

WIĘCEJ

Investing in CEE: Inbound M&A report 2019/2020

M&A Report 2019_2020 1600x700.png
Rok 2019 okazał się być stabilny dla rynku fuzji i przejęć w Europie Środkowo-Wschodniej (CEE), który wykazał się odpornością na globalny kryzys gospodarczy, jak wynika z najnowszego badania Mazars opublikowanego we współpracy z Mergermarket. Raport „Investing in CEE: Inbound M&A Report” zawiera przegląd działalności związanej z fuzjami i przejęciami w regionie Europy Środkowo-Wschodniej w 2019 roku, a także prognozę możliwości i wyzwań na najbliższe miesiące 2020 roku, zwłaszcza w obliczu wybuchu pandemii COVID-19.

WIĘCEJ

WSKAŹNIK RÓWNOWAGI PŁCI 2020: DĄŻĄC DO RÓŻNORODNOŚCI

GBI - webpage banner image_1600x500.jpg
Jak wynika z indeksu oraz raportu Mazars i OMFIF: równowaga płci w bankach centralnych wzrasta, ale postęp jest powolny.
Wskaźnik równowagi płci OMFIF bada ile kobiet i mężczyzn zajmuje wyższe stanowiska seniorskie w bankach centralnych, funduszach państwowych i publicznych funduszach emerytalnych. Badanie, w tym roku przeprowadzone po raz siódmy, ocenia i szereguje instytucje bankowe w oparciu o równowagę płci na stanowiskach menedżerskich i w zarządach.

WIĘCEJ

PRZECIWDZIAŁANIE ZMIANOM KLIMATYCZNYM: ROLA REGULACJI i NADZORU BANKOWEGO

Tackling climate change
Mazars wraz z Official Monetary and Financial Institutions Forum (OMFIF) z dumą przedstawiają wspólny globalny raport dającego unikalny wgląd zarówno w obecne jak i w nadchodzące zmiany w regulacjach finansowych, mające przeciwdziałać zmianom klimatycznym. Jakiego rodzaju zmiany wprowadzane są do przepisów w jurysdykcjach na całym świecie w celu oceny i kontroli ryzyka klimatycznego? W jaki sposób można rozwijać te działania w przyszłości? Odpowiedzi dostarcza nasz ostatnie raport. Znajdą tu Państwo również odpowiedź, jak przygotować się na radykalne zmiany regulacyjne.

WIĘCEJ

Przywództwo w zarządzaniu ryzykiem

Lobbying 5 1600 per 900px.jpg
Czy liderzy przedsiębiorstw skutecznie radzą sobie z ryzykiem, przed którym stoją ich firmy?

WIĘCEJ