Raporty i badania

Zapraszamy do zapoznania się z wynikami badań i analiz przeprowadzonych przez Mazars.

Badanie porównawcze na temat kluczowych spraw badania

KAM 1600x500.jpg
„Celem przedstawiania kluczowych spraw badania jest podniesienie wartości informacyjnej sprawozdania biegłego rewidenta poprzez zapewnienie większej przejrzystości przeprowadzonego badania.” W celu przedstawienia “dodatkowych informacji zamierzonym użytkownikom sprawozdania finansowego, aby pomóc im w zrozumieniu tych spraw, które według zawodowego osądu biegłego rewidenta miały największe znaczenie podczas badania sprawozdania finansowego”*.

WIĘCEJ

Bancassurance w Europie – badanie porównawcze

Bancassurance study_1600X500.jpg
Choć bancassurance to dynamicznie rozwijający się sektor, właściwy nadzór jednostki dominującej oraz jednostek zależnych jest wymaganiem warunkującym właściwe zarządzanie. Zarówno efektywne ujawnianie kluczowych informacji między bankiem a firmą ubezpieczeniową, jak i sprzężenie synergii mają fundamentalne znaczenie. Mając ugruntowaną pozycję na europejskim rynku usług doradczych dla instytucji finansowych oraz doskonałą znajomość sektora usług finansowych, Mazars mógł przeprowadzić analizę sektora bancassurance.

WIĘCEJ

Sztuczna inteligencja w hotelarstwie: globalny raport 2018

AI Cover image 1600x500.png
Mazars, we współpracy z międzynarodowymi ekspertami, ma przyjemność zaprezentować Globalny Raport o Sztucznej Inteligencji w Branży Hotelarskiej.

WIĘCEJ

Analiza kondycji finansowej podmiotów prowadzących działalność ubezpieczeniową i reasekuracyjną na rynku europejskim

SFCR Study 2018 - 1086x202
Już drugi rok z rzędu firma Mazars przeprowadza badanie dotyczące wypłacalności i raportów na temat kondycji finansowej. Zeszłoroczna analiza obejmowała raporty francuskich spółek, ale nie zawierała danych o 15 jednostkach europejskich podlegających zasadom Dyrektywy Solvency II (pol.: Wypłacalność II), która zaczęła obowiązywać z dniem 1 stycznia 2016 i wywarła fundamentalny wpływ na prawo regulacyjne, w ramach którego funkcjonują europejskie podmioty działające na rynku ubezpieczeniowym lub prowadzące przedsięwzięcia tego rodzaju.

WIĘCEJ

Badanie porównawcze informacji finansowych reasekuratorów

Benchmark Study on Reinsurers' Financial Communication1600x500.png
Reasekuracja, znana również jako „ubezpieczenie ubezpieczycieli”, odgrywa obecnie kluczową rolę w światowej gospodarce rynkowej. Czynniki takie jak: wzmocnienie wymogów kapitałowych, rosnąca liczba istotnych katastrof naturalnych lub potrzeba optymalnej ochrony zwiększają zapotrzebowanie na reasekurację.

WIĘCEJ

Globalne badanie sektora motoryzacyjnego 2018

Automotive study 2018 1600x500.png
Grupa ekspertów Mazars ds. przemysłu motoryzacyjnego wraz ze specjalistami IHS opracowała globalny raport 2018 dotyczący zrównoważonej mobilności.

WIĘCEJ

Mazars Global Water Risk Survey

Global Water Risk Survey 1600x500.png
To celebrate the world water day, Mazars is glad to share the key results of the latest Mazars global water survey, focusing on the global water risks.

WIĘCEJ

Raport z badania Mazars i ecoDa prezentuje główne wyzwania ładu korporacyjnego

1086 per 202People at work 14.jpg
9 marca 2018

Mazars wraz z ecoDa – Europejską Konfederacją Stowarzyszeń Dyrektorów, opublikowali wyniki ankiety przeprowadzonej wśród członków rad dyrektorów, która bierze pod lupę praktyki europejskich spółek giełdowych w zakresie tworzenia struktur corporate governance i ujawniania praktyk w zakresie ładu korporacyjnego, w tym zasady „zastosuj lub wyjaśnij”.

WIĘCEJ

Powrót do tendencji wzrostowej w głównych europejskich spółkach budowlanych – badanie 2017

Construction Study 2017 cover photo 1600x500.png
Nasz poprzedni raport opublikowany w zeszłym roku wzywał główne spółki do przyjęcia ostrożnego podejścia w 2016 roku, w szczególności ze względu na spadek zleceń na koniec 2015 roku.
Ostrożność okazała się uzasadniona w roku 2016, w którym doszło do konsolidacji działalności w dużych spółkach budowlanych: spadek obrotów i lekki wzrost marży odzwierciedlał skoncentrowanie się na głównej działalności oraz bardziej świadomy dobór zleceń.

WIĘCEJ

Przemysł lotniczy i kosmiczny 2016 – ważne informacje dla globalnych dostawców

Aerospace study 1600x500.png
Mazars przedstawia raport „Najlepszy Dostawca: jak efektywnie zarządzać znaczącym wzrostem produkcji” – czyli nową globalną publikację dotyczącą przemysłu lotniczego i obronnego.

WIĘCEJ