Zmiany w PIT i CIT od 1 stycznia 2018 r.

Nowelizacja Ustawy CIT i PIT, która weszła w życie od 1 stycznia 2018 roku, sprawiła, że prawidłowe rozliczenie podatku dochodowego od osób prawnych oraz podatku dochodowego od osób fizycznych może okazać się trudniejsze niż do tej pory. Sytuacji nie poprawia fakt, że nowe regulacje są niejasne, a linia interpretacyjna dopiero się kształtuje – a w dodatku często jest niekorzystna dla podatników.

W zależności od specyfiki działalności, wątpliwości mogą dotyczyć m.in.: alokacji przychodów i kosztów do źródła zyski kapitałowe, sposobu kalkulacji podatkowej EBIDTA oraz ujmowania kosztów w czasie, zakresu zastosowania limitu kosztów finansowania dłużnego oraz limitu kosztów usług niematerialnych.

W związku z powyższym, opierając się na naszej wiedzy oraz praktyce, przedstawiamy listę zagadnień, które wymagają szczególnej uwagi w przypadku rozliczenia podatku dochodowego za 2018 rok. 

Chcesz wiedzieć więcej?

Nasza wiedza

Tax 1 1600 per 500px.jpg

Podatki

Mazars jest globalną, zintegrowaną firmą obecną na największych rynkach świata. Dzięki naszej międzynarodowej obecności rozumiemy złożoność systemów podatkowych we współczesnej globalnej gospodarce.