Termin na złożenie CIT-TP oraz oświadczenia o posiadaniu dokumentacji za rok 2018

Termin na przygotowanie i złożenie uproszczonego sprawozdania CIT-TP oraz oświadczenia o przygotowaniu dokumentacji cen transferowych za rok 2018 upływa z dniem 30 września 2019 r. (tj. 9 miesięcy po zakończeniu roku podatkowego).

Podatnicy, którzy sporządzili lokalną dokumentację cen transferowych zgodnie ze znowelizowanymi przepisami obowiązującymi od początku 2019 r. w oświadczeniu, o którym mowa powyżej, oprócz poświadczenia, że dokumentacja cen transferowych została przygotowana dodatkowo muszą oświadczyć, iż ceny w transakcjach objętych lokalną dokumentacją są ustalane na warunkach rynkowych.
 
Według nowych przepisów oświadczenie podpisuje kierownik jednostki w rozumieniu ustawy o rachunkowości. Nie jest również możliwe złożenie oświadczenia przez pełnomocnika.

 
Niezależnie od dokonanego wyboru w odniesieniu do zastosowanych regulacji w zakresie dokumentacji cen transferowych podatnicy za rok 2018 zobowiązani są do złożenia uproszczonego sprawozdania CIT-TP (jeśli ich przychody lub koszty w rozumieniu ustawy o rachunkowości w roku 2018 przekroczyły równowartość 10 mln EUR).
 
Informacja o cenach transferowych na nowym formularzu TP-R składana będzie dopiero w odniesieniu do transakcji zrealizowanych w roku 2019 (szczegółową informację w tym zakresie prześlemy do Państwa po wakacjach).
 
W przypadku nie wywiązania się przez podatników ze wskazanych obowiązków sprawozdawczych w zakresie cen transferowych na Członków Zarządu mogą zostać nałożone sankcje karne skarbowe.

CHCESZ BYĆ NA BIEŻĄCO? SUBSKRYBUJ NEWSLETTER PODATKOWY MAZARS

Chcesz wiedzieć więcej?

Nasza wiedza

Tax 1 1600 per 500px.jpg

Podatki

Mazars jest globalną, zintegrowaną firmą obecną na największych rynkach świata. Dzięki naszej międzynarodowej obecności rozumiemy złożoność systemów podatkowych we współczesnej globalnej gospodarce.