Publikacja strategii podatkowej do końca grudnia 2021 r.

Największe podmioty gospodarcze zobowiązane są do sporządzenia i publikacji na stronie internetowej do dnia 31 grudnia 2021 r. informacji o realizowanej strategii podatkowej za rok 2020. Koniec roku to ostatni moment, żeby dopełnić ustawowych obowiązków.

Obowiązek publikacji informacji o realizowanej strategii podatkowej

 • W dniu 1 stycznia 2021 r. weszły w życie przepisy przewidujące obowiązek sporządzania i publikacji informacji o strategii podatkowej realizowanej w poprzednim roku podatkowym. Obowiązek ten został nałożony na największe podmioty gospodarcze.
 • Strategię podatkową należy opublikować do końca 12 miesiąca następującego po zakończonym roku podatkowym. W udostępnianych materiałach, w tym w ostatnim komunikacie z dnia 15 grudnia 2021 r., Ministerstwo Finansów potwierdziło, że największe podmioty gospodarcze mają obowiązek opublikować informację o realizowanej strategii podatkowej za rok 2020 do dnia 31 grudnia 2021 r.
 • W przypadku spełnienia kryteriów podmiotowych, informację o realizowanej strategii podatkowej za 2020 r. należy opublikować na stronie internetowej. Dodatkowo, należy również zawiadomić naczelnika właściwego urzędu skarbowego o adresie strony internetowej, na której zamieszczono te informacje. 

Kto ma obowiązek publikacji informacji o realizowanej strategii podatkowej?

Obowiązek publikacji informacji o realizowanej strategii podatkowej mają:

 1. Podatkowe grupy kapitałowe - bez względu na wysokość osiągniętych przychodów;
 2. Podatnicy CIT (inni niż podatkowe grupy kapitałowe) – tylko ci, u których wartość przychodu uzyskana w roku podatkowym przekroczyła równowartość 50 mln EUR.

Co powinna uwzględniać opublikowana informacja o realizowanej strategii podatkowej?

Zgodnie z nowymi regulacjami, informacja o realizowanej strategii podatkowej powinna objąć w szczególności prezentację informacji w poniższym zakresie:

 • Procesy i procedury dotyczące zarządzania wykonywaniem obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego i zapewniających ich prawidłowe wykonanie;
 • Dobrowolne formy współpracy z Krajową Administracją Skarbową;
 • Realizacja obowiązków podatkowych;
 • Liczba raportowanych schematów podatkowych;
 • Transakcje z podmiotami powiązanymi;
 • Restrukturyzacje;
 • Złożone do organów podatkowych wnioski;
 • Rozliczenia podatkowe z udziałem rajów podatkowych.

Jak możemy pomóc?

 • Eksperci Mazars pozostają do dyspozycji w zakresie bieżącego wsparcia w dopełnieniu obowiązku publikacji informacji o realizowanej strategii podatkowej za 2020 r.
 • Pozostajemy również do dyspozycji w przypadku potrzeby kompleksowego wsparcia w opracowaniu wewnętrznego dokumentu strategii podatkowej, do wdrożenia i wykorzystania w przyszłych okresach.