Wiadomości podatkowe

W tej rubryce znajdą Państwo zmiany w prawie podatkowym omówione i skomentowane przez ekspertów Mazars.

Termin na złożenie informacji o strukturze spółek nieruchomościowych upłynie 31 marca 2022 r.

real estate tax 1600x500
Termin na złożenie informacji o strukturze spółek nieruchomościowych upłynie 31 marca 2022 r.

Więcej

E-faktury i Krajowy System e-Faktur (KSeF)

E-faktura i KSeF
Z dniem 1 stycznia 2022 r. weszły w życie przepisy wprowadzające Krajowy System e-Faktur (KSeF). KSeF stanowi platformę teleinformatyczną służącą do wystawiania, otrzymywania oraz przechowywania ustrukturyzowanych faktur elektronicznych (tzw. e-faktur).

Więcej

Publikacja strategii podatkowej do końca grudnia 2021 r.

LN 1600x500.jpg
Największe podmioty gospodarcze zobowiązane są do sporządzenia i publikacji na stronie internetowej do dnia 31 grudnia 2021 r. informacji o realizowanej strategii podatkowej za rok 2020. Koniec roku to ostatni moment, żeby dopełnić ustawowych obowiązków.

Więcej

TPR do końca grudnia / benchmark 2017 utrata ważności

Expat tax alert
Do końca grudnia mija termin na przesłanie do administracji skarbowej TPR-C (informacji w zakresie cen transferowych). Minął także okres ważności benchmarków (analiz porównawczych) przygotowanych na potrzeby dokumentacji TP za rok 2017 r.

Więcej

Kalkulacja obciążeń pracownika/przedsiębiorcy podatkiem PIT – porównanie co wybrać

Illustration_blog-portefeuille-projet-agile
Od 2022 r. zniesione zostanie prawo podatnika PIT do odliczenia kwoty składki na ubezpieczenie zdrowotne od podatku. Jednocześnie wysokość składki zdrowotnej płaconej przez przedsiębiorców objętych 19% podatkiem liniowym zostanie określona proporcjonalnie do osiągniętego dochodu i wyniesie 4,9% (nowe, dodatkowe obciążenie).

Więcej

Nowa ulga R&D/pomniejszenie zaliczek pracowników/koszty wprowadzania nowego produktu na rynek

Reshape tool 1600x500.jpg
Polski Ład - nowe ulgi w podatku dochodowym wspierające innowacyjność przedsiębiorstw

Więcej

Możliwość utworzenia Grupy VAT w Polsce

vat; taxes; tax; podatki; business
Od 1 stycznia 2022 r. podatnicy VAT uzyskają możliwość utworzenia Grupy VAT w Polsce

Więcej

Polski Ład - szereg zmian w przepisach podatkowych od 2022 r.

New SF regulation 1600_500.jpg
Polski Ład z podpisem prezydenta – szereg zmian w przepisach podatkowych od 2022 r.

Więcej

Doręczenia elektroniczne

News - Latest news 1600 na 500
W dniu 5 października 2021 r. weszła w życie ustawa z dnia 18 listopada 2020 r. o doręczeniach elektronicznych wprowadzająca zmiany w zakresie doręczeń oficjalnej korespondencji zarówno w relacjach pomiędzy organami publicznymi, jak i w relacjach na linii przedsiębiorca CEIDG/ firma – organ publiczny.

Więcej