Nowe wymogi sprawozdawcze dla spółek giełdowych

Począwszy od roku obrotowego rozpoczynającego się 1 stycznia 2020 roku, wszyscy emitenci dopuszczeni do obrotu na rynku regulowanym na terytorium Unii Europejskiej zobowiązani są do przygotowywania swoich rocznych raportów w jednolitym europejskim formacie raportowania ESEF. Zmiana oznacza konieczność sporządzania zarówno jednostkowych, jak i skonsolidowanych sprawozdań finansowych w formacie XHTML oraz znakowania skonsolidowanych sprawozdań finansowych, stanowiących element raportów rocznych, przy użyciu języka znaczników XBRL. Obowiązek publikacji raportów w nowym formacie wynika z postanowień Dyrektywy Transparency oraz Rozporządzenia Komisji Europejskiej.

Nowe wymogi mają na celu zapewnienie wysokiego poziomu porównywalności i użyteczności raportowanych danych i tym samym umożliwienie inwestorom i analitykom bardziej kompleksowej analizy. Zdaniem Komisji Europejskiej wprowadzenie formatu ESEF w konsekwencji przełoży się na zwiększenie przejrzystości rynków kapitałowych UE. 

Dokument

Nowe wymogi sprawozdawcze dla spółek giełdowych_22.04.2020
Nowe wymogi sprawozdawcze dla spółek giełdowych_​22.04.2020