Bank News: Aktualności i informacje o rozwoju sektora bankowego w Europie

W tej rubryce znajdą Państwo newslettery zawierające aktualne informacje o rozwoju europejskiego sektora bankowego. Publikacja ukazuje się 2 razy w roku w wersji angielskiej.

Bank News Nr 12 - czerwiec 2014

Miło nam zaprezentować najnowszy numer newslettera Mazars, Bank News, który informuje o aktualnościach i dostarcza istotne wiadomości z sektora bankowego.

Bank News Nr 11 - grudzień 2013

Podczas gdy świat balansuje na krawędzi recesji, na kontynencie afrykańskim w ostatnich latach zachodzi szybki rozwój gospodarczy. Począwszy od 2000 roku udaje się tam utrzymać średnią stopę wzrostu na poziomie 5%. Ta dynamika oraz obiecujące, długoterminowe perspektywy rozwoju nie tylko doprowadziły do rosnącego napływu inwestycji ze strony światowych graczy, ale również przyczyniły się do wzrostu afrykańskich przedsiębiorstw oraz utworzenia panafrykańskich podmiotów.

Bank News Nr 10 - maj 2013

W obliczu zawirowań na rynkach finansowych w ostatnich pięciu latach światowi politycy starają się zmienić lub wręcz przekształcić regulacje i nadzór systemu finansowego, aby uczynić go bardziej odpornym i mniej systemowym. Szczyty europejskie i spotkania G20 były siłą napędową tych procesów, zarówno w zakresie opracowania nowych przepisów krajowych i międzynarodowych, jak i promowania nowych organów nadzoru, takich jak unia bankowa.

Bank News Nr 9 - październik 2012

O czym piszemy?

• Europejska analiza porównawcza Mazars – 1. połowa 2012 – Analiza wskaźników finansowych opublikowanych przez 18 największych europejskich banków
• Analiza ekonomiczna i finansowa – Ekonomiczna i finansowa analiza europejskiego sektora bankowego przeprowadzona przez firmę konsultingową Trapeza
• Omówienie koncepcji ring-fencing - Jonathan McMahon, Mazars Wielka Brytania
• Artykuł na temat korekt wyceny z tytułu ryzyka kredytowego (CVAs) - Emmanuel Dooseman i Christophe Bonnefoy, Mazars Francja

Bank News nr 8 – kwiecień 2012

Utrata wartości greckich obligacji skarbowych w kwocie 10 miliardów euro, zysk na własnym spreadzie kredytowym w wysokości 15 miliardów euro, ogłoszenie redukcji 100 000 stanowisk pracy i odnotowanie straty przez 5 banków! To są kluczowe punkty naszej analizy porównawczej za rok 2011.

Bank News nr 7 – październik 2011

Nasza analiza porównawcza pokazuje stosunkowo solidne wyniki za pierwszą połowę 2011 roku banków wyselekcjonowanych w naszej próbie, pomimo oddziaływania kryzysu w Grecji.

Bank News nr 6 – kwiecień 2011

Kilka tygodni temu w Brukseli Mazars zgromadził przedstawicieli Komisji Europejskiej, belgijskiej Komisji Bankowości, Finansów i Ubezpieczeń (CBFA) oraz różnych grup bankowych na debacie na temat przepisów Bazylei 3, a zwłaszcza reformy dotyczącej nowego wskaźnika wypłacalności. Niniejszy numer Wiadomości bankowych to dobra okazja, żeby zapoznać się z najświeższymi relacjami z tej dyskusji.

Bank News nr 5 – październik 2010

W poprzednim numerze podkreślaliśmy dużą, pozytywną zmianę w zakresie rentowności i wypłacalności banków w naszej próbce wybranej do analizy porównawczej. Na szczęście tendencja ta potwierdziła się w wynikach opublikowanych przez największe grupy bankowe za pierwszą połowę 2010 roku zgodnie z informacjami zawartymi w „Bank News nr 5”.

Bank News nr 4 – kwiecień 2010

Wiele słów napisano o sektorze bankowym w ostatnich miesiącach. Po publikacji raportów rocznych za rok 2009 nasza europejska analiza porównawcza potwierdziła, że banki w naszej próbie odnotowały poprawę w poziomie rentowności i wypłacalności.

Bank News nr 3 – październik 2009

Jak co pół roku, „Bank News” są okazją dla Mazars, żeby przejrzeć wyniki finansowych grupy 20 dużych europejskich banków i sprawdzić najnowsze informacje ze świata europejskiej bankowości.

Share