Nowy MSSF 16 – Leasing - Czyli mała rewolucja w świecie rachunkowości

To już ostatni dzwonek na analizę i ocenę wpływu standardu MSSF 16 na sprawozdanie finansowe i na kluczowe wskaźniki służące do oceny kondycji spółki przez inwestorów, kredytodawców albo pozostałych interesariuszy.

W styczniu 2016 roku RMSR opublikowała MSSF 16 dotyczący leasingu z datą wdrożenia od 1 stycznia 2019 roku.

Zachęcamy do zapoznania się z publikacją przygotowaną przez ekspertów Mazars nt. znaczących zmian w rozliczeniach po stronie leasingobiorcy, które wprowadza nowy MSSF 16. Zmiany dotkną nie tylko działy finansowo-księgowe, ale również systemy informatyczne oraz obszary w zakresie przetwarzania danych.

Dokument

MSSF 16 - Leasing
MSSF 16 - Leasing