MSSF dla instrumentów finansowych

Najnowszy raport Mazars nt. Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) dotyczy rachunkowości instrumentów finansowych zgodnie z MSSF. Opiera się na kilku istotnych standardach celem zmierzenia się w jednym raporcie z całym szeregiem wyzwań związanych z instrumentami finansowymi, w tym: ujmowaniu i wyłączaniu w księgach rachunkowych, klasyfikacją i wyceną, utratą wartości związaną z ryzykiem kredytowym, instrumentami pochodnymi i zabezpieczającymi oraz związanymi z nimi ujawnieniami. Raport zawiera wszystkie nowe wymogi wprowadzone przez MSSF 9 oraz związane z nimi zmiany do innych standardów, takich jak MSSF 7.

Seria „The Mazars Insight” poświęcona MSSF została stworzona, by pomóc sporządzającym sprawozdania finansowe oraz ich audytorom rozwinąć praktyczne i teoretyczne zrozumienie MSSF. Naszym celem jest wyposażenie czytelników, zarówno początkujących jak i zaawansowanych, w użyteczne narzędzia, które zapewnią jasność i wgląd w trudne kwestie, które mogą pojawić się podczas stosowania MSSF. Koncepcje wyjaśniono w sposób pedagogiczny i zilustrowano licznymi przykładami praktycznymi.

Omawiany Przegląd MSSF nawiązuje do księgowania instrumentów finansowych zgodnie ze standardami MSSF. Zawiera opis wymogów międzynarodowych standardów dla instrumentów finansowych w 10 najważniejszych punktach, a każdy rozdział rozpoczyna się od szczegółowego spisu treści, który umożliwia łatwe dotarcie do najbardziej interesującego Państwa tematu. Dodano również wiele odniesień do innych źródeł celem lepszego zrozumienia tematu. Zwracamy szczególną uwagę na rozdział 2, który zawiera definicje oraz listę skrótów i akronimów użytych w niniejszym podręczniku.

Poniżej znajdą Państwo raport w wersji angielskiej, francuska będzie dostępna wkrótce. Rozdziały 3, 5, 10, 11, 12 i 15 zostaną opublikowane w późniejszym etapie.

Aby pobrać raport, kliknij tutaj:

POBIERZ

Poszczególne rozdziały znajdą Państwo poniżej:

Doctr'in 1600 per 500.jpg

Beyond the GAAP

"Beyond the GAAP" to comiesięczna publikacja przygotowywana przez ekspertów Mazars. Celem tego...

IFRS 9 1600x500.png

Ilościowy wpływ MSSF 9: wstępne ustalenia

Pod koniec lutego 2018 r. wszystkie największe banki europejskie opublikowały informacje na temat wpływu wdrożenia nowego standardu MSSF 9, wprowadzającego liczne zmiany, m.in. w temacie klasyfikacji , utraty wartości czy rachunkowości zabezpieczeń. Ich wpływ na dzień przejścia znacznie różni się w zależności od banku. W większości przypadków są one niekorzystne, jednak dla niektórych banków nie mają praktycznie żadnego znaczenia lub nawet okazują się oddziaływać pozytywnie. Stosowane wskaźniki charakteryzują się również zmiennością: chociaż wpływ na współczynnik kapitału podstawowego Tier 1 (CET1) jest stałym, wspólnym wskaźnikiem, poziom dalszych zgłaszanych szczegółów znacząco różni się w zależności od instytucji.