MSSF 15: przegląd nowych zasad ujmowania przychodów

W maju 2014 roku Rada Międzynarodowych Standardów Rachunkowości (IASB) opublikowała Międzynarodowy Standard Sprawozdawczości Finansowej Nr 15 (MSSF 15). MSSF 15 „Umowy z klientami” wprowadza szereg wytycznych dotyczących ujmowania przychodów.

Jednocześnie Rada Standardów Rachunkowości Finansowej (FASB) opublikowała ASU 2014-09 (Topic 606). Te niemal identyczne teksty są punktem kulminacyjnym prac obydwu Rad nad ważnym wspólnym projektem, nad którym prace trwały kilka lat.

Synteza ma wkrótce zostać ukończona i opublikowana w formie pytań/odpowiedzi dotyczących MSSF 15. Mają się również ukazać publikacje branżowe dotyczące wpływu MSSF 15 na sektor budowlany/nieruchomości, itp.

Chcesz wiedzieć więcej?