MSSF 15: Najważniejsze elementy standardów ujmowania przychodów w 100 pytaniach i odpowiedziach

Aby ułatwić zrozumienie kluczowych aspektów MSSF 15 i udzielić odpowiedzi na liczne pytania, Mazars opublikował „IFRS 15: Key points of the revenue recognition standard in 100 Questions & Answers” („MSSF 15: Najważniejsze elementy standardów ujmowania przychodów w 100 pytaniach i odpowiedziach”). Publikacja, będąca częścią serii Mazars Insight, prezentuje złożoność standardów w prosty sposób.

Wprowadzenie MSSF 15 od 1 stycznia 2018 roku może wydawać się skomplikowane, ponieważ wymaga od podmiotu:

  • Zrozumienia wielu skomplikowanych i zróżnicowanych pojęć (kontrola, obowiązki wydajności, indywidualna cena sprzedaży, koszty wykonania umowy, itd.)
  • Zgodności z zasadami obowiązującymi na każdym kroku modelu ujmowania przychodów
  • Samodzielnej i rozsądnej oceny faktów i okoliczności każdej branej pod uwagę sytuacji

                 

MSSF 15 – 5-stopniowy model ujmowania przychodów

Poza problemami z ujmowaniem przychodów (MSSF 15 wprowadza pięciostopniowy model ujmowania przychodów, który stosuje się do wszystkich typów umów z klientami ze wszystkich sektorów), jednostki muszą też zwracać szczególną uwagę na informacje zawarte w suplementach do sprawozdań finansowych, w celu spełnienia wymagań standardów. Jest to jeden z głównych obszarów, na którym koncentrują się regulatorzy przy ocenianiu pierwszych rocznych sprawozdań finansowych z 2018 roku, które spełniają standardy MSSF 15.

Ten przewodnik w postaci 100 pytań i odpowiedzi został wydany jako narzędzie pomocnicze  dla wszystkich grup interesariuszy, dostarczając odbiorcy przejrzystości standardów i wglądu do problematycznych obszarów procesu wprowadzania MSSF 15 w życie. Celem publikacji nie jest omówienie każdej możliwej sytuacji, którą można spotkać w praktyce, mimo, że przewodnik szczegółowo zagłębia się w wiele tematów.

                  

Przewodnik po MSSF 15 – standardy ujmowania przychodów w 100 pytaniach i odpowiedziach (w języku angielskim) jest dostępny do pobrania poniżej:

Dokument

IFRS 15 -Revenue recognition standards in 100 Questions & Answers
IFRS 15 -Revenue recognition standards in 100 Questions & Answers