Badanie porównawcze dotyczące zastosowania MSSF 9 przez europejskich ubezpieczycieli

Nowy standard MSSF 9 dotyczący instrumentów finansowych zaczął obowiązywać 1 stycznia 2018 r. dla większości podmiotów, ale grupy ubezpieczeniowe mają możliwość odroczenia jego zastosowania do 2021 r., kiedy wejdzie w życie nowy standard MSSF 17 dotyczący umów ubezpieczeniowych.

MSSF 9 wprowadza liczne zmiany (faza 1 / klasyfikacja, faza 2 / utrata wartości, faza 3 / rachunkowość zabezpieczeń, ujawnienia), a jego wdrożenie jest złożone.

Postanowiliśmy przeanalizować sprawozdania finansowe za 2017 rok szesnastu europejskich grup ubezpieczeniowych i reasekuracyjnych, aby określić tendencje, postępy i spodziewany wpływ na ich sprawozdania finansowe przy pierwszym zastosowaniu MSSF 9 oraz źródła tego wpływu.

Nasza próba

Przebadaliśmy także próbkę europejskich ubezpieczycieli bankowych, aby sprawdzić, czy planują odroczyć stosowanie MSSF 9 w zakresie działalności ubezpieczeniowej.

Nasze ustalenia dotyczące ubezpieczycieli i reasekuratorów

Wpływ różnych faz

Przeanalizowaliśmy również wpływ MSSF 9 według faz, które ubezpieczyciele i reasekuratorzy zdecydowali się odroczyć do 2021 roku. Wśród 5 grup rozróżniających wpływ różnych faz* MSSF 9 główne ustalenia są następujące:

*Faza 1 standardu wprowadziła nowe wymagania dotyczące klasyfikacji i wyceny instrumentów finansowych;

Faza 2 standardu wprowadziła nowe zasady dotyczące utraty wartości;

Faza 3 standardu wprowadziła nowe zasady rachunkowości zabezpieczeń.

Chcesz dowiedzieć się więcej o publikacji? Pobierz pełne badanie poniżej.

Chcesz wiedzieć więcej?

Powiązane publikacje

IFRS 9 1600x500.png

Ilościowy wpływ MSSF 9: wstępne ustalenia

Pod koniec lutego 2018 r. wszystkie największe banki europejskie opublikowały informacje na temat wpływu wdrożenia nowego standardu MSSF 9, wprowadzającego liczne zmiany, m.in. w temacie klasyfikacji , utraty wartości czy rachunkowości zabezpieczeń. Ich wpływ na dzień przejścia znacznie różni się w zależności od banku. W większości przypadków są one niekorzystne, jednak dla niektórych banków nie mają praktycznie żadnego znaczenia lub nawet okazują się oddziaływać pozytywnie. Stosowane wskaźniki charakteryzują się również zmiennością: chociaż wpływ na współczynnik kapitału podstawowego Tier 1 (CET1) jest stałym, wspólnym wskaźnikiem, poziom dalszych zgłaszanych szczegółów znacząco różni się w zależności od instytucji.

Insurance 1 1600 per 500px.jpg

Ubezpieczenia

Branża ubezpieczeniowa staje w obliczu niepewnego, niestabilnego i bardzo złożonego otoczenia gospodarczego i finansowego, w którym następują znaczące zmiany regulacyjne. Na tym konkurencyjnym i ciągle zmieniającym się rynku, towarzystwa ubezpieczeniowe i reasekuracyjne, fundusze emerytalne i brokerzy muszą stawiać czoła wielkim wyzwaniom. Zespoły specjalistów Mazars w zakresie ubezpieczeń wspierają klientów ubezpieczeniowych w mierzeniu się z bieżącymi zmianami.