Mazars Insight

Zapraszamy do zapoznania się z naszymi zeszytami technicznymi Mazars Insight, które w praktyczny sposób prezentują zastosowanie nowych norm i Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej.