“Controlling. Koncepcja, zastosowania, wdrożenie”

Na rynku pojawiła się nowa książka autorstwa dyrektora w Dziale Doradztwa Mazars – Jacka Goliszewskiego “Controlling. Koncepcja, zastosowania, wdrożenie”.

Celem książki jest kompleksowe przedstawienie zagadnienia controllingu i wskazanie możliwości jego realizacji w przedsiębiorstwie. Autor omawia w niej cele i zadania controllingu w ujęciu międzynarodowym, określa, czym jest controlling, a także prezentuje rolę i zadania controllera. Opisuje metody projektowania i wdrażania systemu controllingu w celu wsparcia zarządzania strategicznego i operacyjnego oraz poszczególnych funkcji i obszarów działalności przedsiębiorstwa. Cennym uzupełnieniem prezentowanych rozważań są przykłady praktycznej realizacji controllingu oraz studia przypadków.

Książka ukazała się nakładem wydawnictwa Wolters Kluwer.

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z tą pozycją:

http://www.profinfo.pl/p,controlling-koncepcja-zastosowania-wdrozenie,329730.html