RAPORT PODATKOWY MAZARS DLA EUROPY ŚRODKOWO-WSCHODNIEJ 2020

Już po raz ósmy z rzędu Mazars publikuje swój regionalny raport – Mazars Central and Eastern European Tax Guide 2020, w którym przedstawiono tabele i wykresy porównawcze systemów podatkowych 21 krajów Europy Środkowo-Wschodniej na rok 2020.

Aby pomóc inwestorom zainteresowanym regionem, Mazars CEE Tax Guide analizuje i podsumowuje zmiany podatkowe w 21 krajach,  a także wskazuje na powszechne trendy i podstawowe strategie w opodatkowaniu. Oprócz Czwórki Wyszehradzkiej tegoroczna publikacja obejmuje również kraje Europy Południowo-Wschodniej, Rosję, Ukrainę i kraje bałtyckie. Badanie 2020 skupia uwagę na kosztach pracy, podatkach pośrednich, podatku dochodowym od osób prawnych i cenach transferowych na badanych rynkach.

Najważniejsze ustalenia :

  • Poziom płac i koszty pracy różnią się znacznie w krajach regionu
  • Pandemia może zmienić rolę podatków bezpośrednich
  • Organy podatkowe coraz częściej analizują transakcje wewnątrz grupy na większości rynków
  • Do 2020 r. kilka krajów regionu wprowadziło podatki od wyjścia

Mamy nadzieję, że nasi czytelnicy ocenią to podsumowanie jako przydatne i inspirujące. W raporcie uwzględniliśmy również dane kontaktowe biur i ekspertów Mazars.

Chcesz wiedzieć więcej?

Wersja online

Central and Eastern European Tax Guide 2020