Skorzystaj z udogodnień podatkowych we Francji, aby Twoja inwestycja odniosła sukces

Opodatkowanie stało się kluczowym czynnikiem wypływającym na międzynarodową konkurencyjność. Stawka podatkowa dla przedsiębiorstw we Francji jest obecnie wysoka, jednak powinna być stopniowo zmniejszana przez gabinet Emmanuela Macrona, zaczynając od obniżki do 28% do 2020 r., aż do 25% do roku 2022. Zapewni to większą atrakcyjność dla projektów przedsiębiorców zagranicznych.

Od momentu przyjęcia ustawy budżetowej na 2018 r. opodatkowanie pozostaje w centrum zainteresowania i dyskusji. Od tego czasu Stany Zjednoczone i kilka innych krajów ogłosiły obniżenie stawki podatku od osób prawnych w nadchodzących latach. Bardziej niż kiedykolwiek wcześniej władze polityczne na całym świecie traktują system podatkowy jako atrakcyjną dźwignię dla inwestorów.

W kontekście gospodarczego wzrostu obniżenie stopy opodatkowania przedsiębiorstw ma bardzo bezpośredni wpływ na rentowność i konkurencyjność, również w przypadku długoterminowej zdolności inwestycyjnej.

Korzystne otoczenie podatkowe

Zapowiadane stopniowe obniżanie stawki podatku dochodowego od osób prawnych jest pozytywnym wskaźnikiem i niezaprzeczalnie zwiększy atrakcyjność Francji. Jednakże w szerszym, perspektywicznym kontekście, przedsiębiorcy muszą zrozumieć następujące kwestie:

 • Jak ustrukturyzować inwestycje, które planują zrealizować we Francji i jakiemu systemu podatkowemu będą one podlegać;
 • System podatkowy, systemy preferencyjne oraz inne podatki we Francji;
 • Jak zrestrukturyzować inwestycje, dokonać ich repatriacji i je zabezpieczyć we Francji;
 • Nadchodzące reformy.

Podsumowanie przewodnika

 • Czy jestem automatycznie objęty podatkiem, jeśli inwestuję we Francji?
 • W jaki sposób są opodatkowane moje inwestycje we Francji?
 • Czy stawka podatku od osób prawnych nadal będzie spadać?
 • Czy będę objęty podatkiem zarówno we Francji, jak i w moim kraju ojczystym?
 • Do jakiego preferencyjnego systemu podatkowego kwalifikują się moje inwestycje?
 • Jakie inne podatki, poza podatkiem dochodowym od osób prawnych, płacą firmy?
 • Czy mogę samodzielnie (re)organizować moje inwestycje we Francji?
 • W jaki sposób mogę dokonać repatriacji moich zysków?
 • Jak mogę zabezpieczyć swoje inwestycje?
 • Jak mogę zabezpieczyć swoją działalność?
 • Czego możemy się spodziewać w przyszłości?

Pobierz pierwszą broszurę „Make a French start” – „Francuski system podatkowy”

Dokument

The French Tax System

The French Tax System