Budowanie Afryki bardziej elastycznej, mniej rozproszonej i lepiej zintegrowanej z gospodarką światową to trzy podstawowe wyzwania tego kontynentu.

W jaki sposób uwzględnić różnorodność krajów Afryki, rozwijając całościową wizję kontynentu, dążąc przy tym do realizacji celu jakim jest integracja gospodarcza i handlowa, a nawet polityczna, która pozwoliłaby na porzucenie różnic na rzecz pokoju zbudowanego na wspólnym dobrobycie i tożsamości panafrykańskiej, jako kontrapunktom dla nacjonalizmu i etniczności?

Aby odpowiedzieć na te pytania, Mazars opracował publikację, w której poruszone zostało 5 podstawowych wyzwań dla Afryki:

  • Demografia i miasta przyszłości
  • Energia i infrastruktura: Adam Smith w Lagos
  • Od nadrabiania zaległości po zakłócenia: wyzwania kapitału ludzkiego i innowacji
  • Organizowanie środków na rozwój
  • Rynki dążące do integracji

W niniejszym opracowaniu, dla każdego z powyższych zagadnień, zostały zidentyfikowane główne motory zmian jak również podmioty odpowiedzialne za wdrożenie zmian na poziomie strategicznym i operacyjnym. Jednocześnie w dokumencie została określona dynamika i specyfika każdego kraju lub subregionu z uwzględnieniem analizy SWOT.

Powiązane strony

Client Event

Europe-Africa Business Summit

Mamy zaszczyt zaprosić Państwa na szczyt gospodarczy Europe-Africa Business Summit, który odbędzie się w dniach 19-20 marca 2015 r.