Nasze publikacje

Broszury, książki, CD i inne wydawnictwa Mazars.

Broszury lokalne i regionalne

Broszury prezentujące Mazars w Polsce oraz w innych krajach i regionach.

Mazars Insight

Zapraszamy do zapoznania się z naszymi zeszytami technicznymi Mazars Insight, które w praktyczny sposób prezentują zastosowanie nowych norm i Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej.

Raporty roczne i raporty dotyczące przejrzystości

Raport roczne Grupy Mazars oraz raporty dotyczące przejrzystości.

Usługi i branże

Broszury prezentujące nasze usługi.

Raporty i badania

Zapraszamy do zapoznania się z wynikami badań i analiz przeprowadzonych przez Mazars.

Share