The Best Annual Report 2016

Ruszyła XII edycja konkursu „The Best Annual Report” organizowanego przez Instytut Rachunkowości i Podatków. Mazars już po raz siódmy z rzędu jest Partnerem Merytorycznym konkursu oraz Partnerem Gali Finałowej.

Celem konkursu jest promowanie raportów rocznych o największej wartości użytkowej dla akcjonariuszy i inwestorów, czyli takich, na podstawie których można podejmować decyzje inwestycyjne przy stosunkowo minimalnym ryzyku. Zwiększa to bezpieczeństwo rynku kapitałowego w Polsce. Każda spółka biorąca udział w konkursie otrzymuje szczegółowy arkusz ocen z uwagami członków kapituły, dzięki któremu można z roku na rok doskonalić raport roczny.

W konkursie uczestniczą zarówno spółki, które sporządzają skonsolidowane sprawozdania finansowe wg MSSF/MSR (regulamin dla rynku regulowanego), jak również spółki z rynku alternatywnego (NewConnect), nad którą patronat objęła Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie.

Przedmiotem oceny Kapituły konkursu są raporty roczne przesyłane do KNF (rynek regulowany) lub GPW (rynek alternatywny), raporty marketingowe oraz raporty roczne w Internecie.

W Kapitule Konkursu zasiada Monika Kaczorek, Partner, Wiceprezes Zarządu Mazars Audyt Sp. z o.o.

Lista zwycięskich spółek zostanie ogłoszona podczas uroczystej gali w dniu 19 października 2017 roku o godzinie 18:00 w Sali Notowań Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie.

Więcej informacji na stronie internetowej Instytutu Rachunkowości i Podatków .

Edycja 2015

Chcesz wiedzieć więcej?