The Best Annual Report 2013

Ruszyła IX edycja konkursu „The Best Annual Report” organizowanego przez Instytut Rachunkowości i Podatków. Mazars już po raz czwarty z rzędu jest Partnerem Merytorycznym konkursu oraz Partnerem Gali Finałowej.

Celem konkursu jest promowanie raportów rocznych o największej wartości użytkowej dla akcjonariuszy i inwestorów, czyli takich, na podstawie których można podejmować decyzje inwestycyjne przy stosunkowo minimalnym ryzyku. Zwiększa to bezpieczeństwo rynku kapitałowego w Polsce. Każda spółka biorąca udział w konkursie otrzymuje szczegółowy arkusz ocen z uwagami członków kapituły, dzięki któremu można z roku na rok doskonalić raport roczny.

W konkursie uczestniczą zarówno spółki, które sporządzają skonsolidowane sprawozdania finansowe wg MSSF/MSR (regulamin dla rynku regulowanego), jak również spółki z rynku alternatywnego (NewConnect), nad którą patronat objęła Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie.

Przedmiotem oceny Kapituły konkursu są raporty roczne przesyłane do KNF (rynek regulowany) lub GPW (rynek alternatywny), raporty marketingowe oraz raporty roczne w Internecie.

W  Kapitule Konkursu zasiada Monika Kaczorek, Partner, Wiceprezes Zarządu Mazars Audyt Sp. z o.o.

Lista zwycięskich spółek zostanie ogłoszona podczas uroczystej gali w dniu 17 października 2014 roku.

Więcej  informacji o konkursie znajduje się na stronie internetowej organizatora .

Mazars jest jedyną międzynarodową firmą audytorsko-doradczą, która publikuje Raport Roczny zawierający zbadane, skonsolidowane sprawozdania zgodne z MSSF. Grupa stosuje tę praktykę od 2004 roku.

Wszystkie nasze Raporty Roczne znajdują się na stronie: http://annualreport.mazars.com/

 

 

Chcesz wiedzieć więcej?

Powiązane publikacje

Mazars Annual Report 2012-2013 1086x202

Raport Roczny 2012/2013

‘Wspólne wyznaczanie nowych dróg’ to hasło które oddaje filozofię działania Mazars. Wierzymy, że zbiorowa inteligencja jest niezbędna przy tworzeniu długofalowych rozwiązań, które prowadzą do zrównoważonego wzrostu. Najważniejsze liczby, strategia, wywiady, case studies: wszystko, co powinni Państwo wiedzieć, znajduje się w Raporcie Rocznym 2012/2013.