"The Best Annual Report 2012" – znamy zwycięzców

Już po raz ósmy Instytut Rachunkowości i Podatków ogłosił wyniki konkursu „The Best Annual Report 2012”. Mazars był partnerem merytorycznym konkursu oraz partnerem gali finałowej, która zgromadziła ponad 160 przedstawicieli zarządów i działów finansowych spółek giełdowych.

Celem konkursu jest promowanie raportów rocznych o największej wartości użytkowej dla akcjonariuszy i inwestorów.

Gala finałowa odbyła się 18 października w Sali Notowań w budynku Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie.

Kapituła Konkursu przyznała nagrody główne raportom rocznym następujących spółek (kolejno w kategorii przedsiębiorstwa oraz banki i instytucje finansowe):
 

NAGRODY GŁÓWNE:

W kategorii "Przedsiębiortwa" I miejsce zajęła Grupa Lotos S.A, II miejsce przypadło spółce Tauron Polska Energia S.A, natomiast na III miejscu znalazło się PGNiG S.A.

W kategorii "Banki i instytucje finansowe" na pierwszym miejscu uplasował się PZU S.A., II miejsce zajął ING Bank Śląski S.A., natomiast III miejsce przypadło Bankowi PEKAO S.A.

Klasyfikacja nagród głównych jest wynikiem sumy średnich ocen poszczególnych zespołów oceniających raporty roczne.

 

NAGRODY SPECJALNE THE BEST OF THE BEST:

1. KGHM Polska Miedź S.A.

2. PKN Orlen S.A.

3. BRE Bank S.A.

4. PKO BP S.A.

 

NAGRODA ZA NAJLEPSZY RAPORT ROCZNY W INTERNECIE:

W kategorii "Przedsiębiortswa" zwycięzcą została Grupa Lotos S.A., natomiast w kategorii "Banki i instytucje finansowe" najlepiej oceniony został raport roczny online banku BRE Bank S.A.

 

Dodatkowo Kapituła Konkursu przyznała wyróżnienia w następujących kategoriach:

1. Za najlepsze sprawozdanie z działalności: Tauron Polska Energia S.A., Bank Pocztowy S.A.

2. Za najlepsze zastosowanie MSSF/MSR: Telekomunikacja Polska S.A.

3. Za najlepszą wartość użytkowa raportu rocznego: Tauron Polska Energia S.A., Grupa Kęty S.A., PZU S.A.

4. Wyróżnienia za raporty roczne w Internecie: Impexmetal S.A., Bank Millennium S.A.

Nagroda miesięcznika "Rachunkowość" powędrowała do Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. za istotny progres doskonaleniu sprawozdania finansowego wg MSSF/MSR.
 

Wyróżnienie specjalne Akcjonariatu Obywatelskiego

W roku bieżącym nagrodzono laureata, który na przestrzeni 8 lat historii konkursu zdobył najwyższą liczbę punktów (89/100), wykazując najwyższą wartość użytkową dla akcjonariuszy,  inwestorów. Nagrodę tę otrzymał: PKN Orlen S.A.

 

NEWCONNECT

W tym roku po raz pierwszy został zorganizowany konkurs „The Best Annual Report 2012 dla NewConnect”. Kapituła Konkursu przyznała nagrodę główną raportowi rocznemu spółki: LUG S.A.

 

Dodatkowo Kapituła Konkursu przyznała wyróżnienia w następujących kategoriach:

1. Za najlepsze sprawozdanie z działalności: LUG S.A.

2. Za najlepsze sprawozdanie finansowe: DTP S.A.

 

Wszystkim nagrodzonym spółkom serdecznie gratulujemy!

 

 

Fot. Marek Suchocki

 

Idea konkursu „The Best Annual Report” jest Mazars bardzo bliska. Mazars jest jedyną międzynarodową grupą audytorsko-doradczą, która publikuje swoje globalne, skonsolidowane sprawozdania finansowe zbadane przez dwóch niezależnych audytorów. Grupa stosuje tę praktykę dobrowolnie, pokazując w ten sposób swoim klientom i rynkowi, że stosuje takie same standardy przejrzystości.

 

Wszystkie nasze Raporty Roczne są dostępne tutaj .

Chcesz wiedzieć więcej?

Powiązane publikacje

Annual report 2011 2012

Raport roczny 2011-2012: „Razem na drodze rozwoju”

Spełniając swoje zobowiązanie do wzmacniania finansowej przejrzystości, po raz ósmy z rzędu Mazars dobrowolnie publikuje swój raport roczny stosując się do wymogów przejrzystości obowiązujących jego klientów giełdowych. Nasz raport roczny przedstawia główne zdarzenia ubiegłego roku obrotowego w kontekście długoterminowej strategii Grupy.