Europejska Reforma Rynku Audytu: Zachęcający Krok w Kierunku Stworzenia Jednolitego Europejskiego Rynku Audytu

Mazars chciałby rzucić nowe światło na Europejską Reformę Rynku Audytu i służyć interesariuszom wsparciem w trakcie przemian, dostarczając informacji na temat głównych celów tej Reformy i głównych zmian, jakie będą jej następstwem.

Co przyczyniło się do wprowadzenia reformy?

Gdy Michel Barnier został w lutym 2010 r. Komisarzem Europejskim Dyrekcji Generalnej ds. Rynku Wewnętrznego, za swój cel wyznaczył przeprowadzenie trzech głównych reform, wśród nich Europejskiej Reformy Rynku Audytu. Po kryzysie finansowym w 2008 r., niezwykle ważne było przywrócenie pewności inwestorów co do audytów poprzez eliminowanie konfliktu interesów, zagwarantowanie niezależności, zapewnienie solidnego nadzoru i zapewnienie większej konkurencyjności na zbyt skoncentrowanym rynku.

Opublikowanie w 2010 r. Zielonej Księgi zatytułowanej „Polityka badania sprawozdań finansowych: Lekcje wyciągnięte z kryzysu” pomogło zmaterializować ten cel i stanowiło punkt wyjścia, wprowadzając trzyletni proces legislacyjny, który doprowadził do ostatecznego porozumienia i propozycji, oficjalnie przegłosowanej przez Parlament Europejski 3 kwietnia 2014 r.

Jakie są konsekwencje reformy?

Reforma ta ma na celu położenie fundamentów pod Jednolity Europejski Rynek Audytu poprzez przyjęcie nowego Rozporządzenia oraz zmienionej Dyrektywy:

Dyrektywa 2014/56/WE zmienia Dyrektywę 2006/43/WE ws. ustawowych badań rocznych sprawozdań finansowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych. Postanowienia Dyrektywy wymagają transpozycji do prawa krajowego przez wszystkie kraje członkowskie UE.

Unijne Rozporządzenie 537/2014 zawiera szczegółowe wymogi dotyczące ustawowych badań sprawozdań finansowych jednostek interesu publicznego i będzie miało zastosowanie we wszystkich krajach Unii Europejskiej bez konieczności transpozycji do prawa krajowego członków UE.

Jakie są elementarne zmiany?

  • Silny nacisk na wzmocnienie nadzoru poprzez zwiększenie roli Komitetu Audytu i wprowadzenie jasnej i przejrzystej procedury przetargowej na wybór audytora/audytorów.
  • Bardziej szczegółowy raport z badania, wraz z dodatkowymi raportami.
  • System obowiązkowej rotacji firm audytorskich, który uznaje badanie połączone za wartościowy system.
  • Lista niedozwolonych usług dodatkowych oraz próg dozwolonych usług dodatkowych świadczonych przez firmy audytorskie
  • Stworzenie Komitetu Europejskich Organów Nadzoru nad Audytem (ang. Committee of the European Authority of Oversight, CEAOB) nadzorującego współpracę pomiędzy krajowymi organami nadzoru

Dlaczego ta reforma jest ważna?

Ta reforma odróżni Europę od innych obszarów gospodarczych. Płynne przeprowadzenie reformy na poziomie kraju członkowskiego będzie znaczące dla zapewnienia bezpiecznego środowiska, w którym:

  • firmy mają możliwość ulepszenia kontroli zewnętrznej i ich informacji finansowych
  • inwestorzy odzyskają pewność poprzez lepszy i pewniejszy system sprawozdawczości finansowej
  • większy wybór, nowoczesność i lepszy dostęp do rynku będą promowały powstanie konkurencyjnego i bezpiecznego rynku europejskiego wzmocnionego europejskim systemem nadzoru

Jakie są następne kroki?

1) Dyrektywa oraz Rozporządzenie zostały opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej 27 maja 2014, natomiast mają wejść w życie 17 czerwca 2014 r.

2) Państwa Członkowskie UE mają dwa lata na wdrożenie Dyrektywy oraz Rozporządzenia

Jak możemy Państwu pomóc?

Sprawiając, by reforma stała się dla Państwa przystępniejsza!

1) Zanim będziemy gotowi na jakąkolwiek zmianę, ważne jest, abyśmy zrozumieli co się zmieni. Staramy się ułatwić ten proces prezentując szczegółowy Przewodnik, który wyjaśni zakres Reformy wskazując elementarne zmian, które zajdą w głównym procesie. Przewodnik pojawi się wkrótce.

2) Chcielibyśmy pomóc Państwu zrozumieć praktyczne i istotne kwestie związane z Reformą poprzez zaprezentowanie opinii różnych ekspertów. Dodatkowe video pojawią się wkrótce.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3) Uznanie, jakie zyskało badanie połączone w ramach nowego Rozporządzenia (dłuższy okres rotacji) wzmacnia przekonanie, że system ten jest sprawdzony i wiarygodny. W kolumnie po prawej stronie, znajdą Państwo krótki i zwięzły dokument, który wyszczególnia korzyści z badania połączonego. Szczegółowe informacje na temat badania połączonego znajdują się w artykule „An Insight into Joint Audit”, dostępnym także w kolumnie po prawej.

4) Dla Państwa informacji dostępna jest także kopia obecnego Rozporządzenia z 2014 r. oraz zmieniona Dyrektywa z 2006 roku.

Chcesz wiedzieć więcej?

European and international institutions

Unofficial consolidated version of the Directive

This document which was prepared by FEE (Federation of European Accountants) consolidates the amended Directive 2014 on statutory audits of annual accounts and consolidated accounts with the 2006 Directive.

Pobierz pdf 588,13 kB

European and international institutions

Joint Audit Demystified

This document outlines the main benefits of Joint Audit. For more detailed information, please refer to An Insight Into Joint Audit.

Pobierz pdf 1,03 MB

European and international institutions

Regulation (EU) No 537/2014

Regulation of the European Parliament and of the Council of 16 April 2014 on specific requirements regarding statutory audit of public-interest entities and repealing Commission Decision 2005/909/EC.

Pobierz pdf 392,80 kB

European and international institutions

Directive 2014/56/UE

Directive of the European Parliament and of the Council of 16 April 2014 amending Directive 2006/43/EC on statutory audits of annual accounts and consolidated accounts.

Pobierz pdf 330,52 kB