Next steps for the European Audit Reform and EGIAN's future contribution - Jos van Huut

Jos van Huut, Chairman of the European Group of International Accounting Networks and Associations (EGIAN). Now that the audit reform package has been voted, what are the next steps? What will be the EGIAN's future contribution?

 

Focus on

European and international institutions

Reforma rynku audytu w UE

Zakończył się zainicjowany w 2010 roku proces legislacyjny Europejskiej Reformy Audytu. W dniu 3 kwietnia 2014 Parlament Europejski przegłosował zmiany w Dyrektywie ws. ustawowych badań rocznych sprawozdań finansowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych oraz nowe rozporządzenie ws. wymogów dotyczących ustawowych badań sprawozdań finansowych jednostek zainteresowania publicznego. Jest to efekt intensywnych i owocnych dyskusji pomiędzy wszystkimi zainteresowanymi uczestnikami rynku stosującymi różne przepisy i praktyki.