Przywództwo w obszarze zrównoważonego biznesu - ankieta

Mazars po raz kolejny podjął współpracę z Board Agenda, aby razem z INSEAD przeprowadzić tegoroczne badanie wśród zarządów przedsiębiorstw i przedstawić raport zatytułowany „Przywództwo w obszarze zrównoważonego rozwoju korporacyjnego”.

Czy zarządy poświęcają wystarczająco dużo uwagi kwestiom zrównoważonego rozwoju?

Celem badania jest zrozumienie tego, jaką wagę zarządy nadają zagadnieniom dotyczącym zrównoważonego rozwoju, w jaki sposób ich zdaniem wpływa on na ich firmę i jakie działania są podejmowane, aby jeszcze bardziej uwzględnić zasady zrównoważonego rozwoju w ich działalności.

"Zrównoważony rozwój powinien obecnie stać się istotnym punktem obrad zarządów w całej Europie, zwłaszcza w kontekście ważnej inicjatywy Komisji Europejskiej w zakresie zrównoważonych finansów i nacisku położonego na zrównoważony rozwój w nowym brytyjskim kodeksie ładu korporacyjnego. Szczególne uwzględnienie zrównoważonego rozwoju ma sens pod względem biznesowym, gdyż pozwoli spełnić oczekiwania pracowników i klientów oraz uniknąć kosztownych wyzwań regulacyjnych. Stosowanie takich praktyk pozwala także przedsiębiorstwom w jak najlepszy sposób przyczynić się do rozwoju społeczeństwa."

Anthony Carey, Partner i Kierownik Działu ds. Zarządów, Mazars

"Bardzo niewiele zarządów odrzuca obecnie zrównoważony rozwój, ale zintegrowanie go z ładem korporacyjnym i strategią biznesową nadal stanowi wyzwanie dla wielu firm."

Ron Soonieus, Executive-in-Residence, Centrum Ładu Korporacyjnego INSEAD

Weź udział w badaniu „Przywództwo w obszarze zrównoważonego rozwoju korporacyjnego” i wyraź swoją opinię na ten ważny temat.

Wyniki badania będą dostępne online w raporcie, który zostanie opublikowany w listopadzie 2018 roku.

Przeczytaj raport Mazars i Board Agenda 2017 we współpracy z INSEAD: Przywództwo w kulturze korporacyjnej .

Chcesz wiedzieć więcej?

Powiązane publikacje

Corporate Culture Survey 1086X202

Kształtowanie kultury korporacyjnej przez zarząd

Nadawanie właściwego tonu korporacyjnego przez kierownictwo jest postrzegane jako najbardziej efektywny sposób wpływania na kulturę w dzisiejszych przedsiębiorstwach. Jeśli przykład idzie z góry, ludzie zaczynają go naśladować. Jednak badania przeprowadzone pośród członków zarządów europejskich firm dowodzą, że to stwierdzenie wcale nie znajduje odzwierciedlenia w sposobie funkcjonowania ich firm.

Pobierz pdf 2,26 MB

Global Goals Yearbook 1086x202.jpg

Cele Zrównoważonego Rozwoju

Kiedy ogłoszono 17 Celów Zrównoważonego Rozwoju (CZR) i 169 zadań, dla wszystkich zainteresowanych stron na świecie - rządów, instytucji regulujących, firm oraz ludności - przekaz był jasny – aby ochronić świat dla przyszłych pokoleń musimy robić więcej niż dotychczas. Gdzie jesteśmy obecnie i w jaki sposób firmy reagują na wyzwania współczesnego świata? Zespół Liderów Zrównoważonego Wzrostu Mazars opisuje te zagadnienia i nie tylko w Roczniku 2018 – Ogólne Cele.

Pobierz pdf 778,28 kB